تفاءل به قرآن با حروف

تفاءل به قرآن با حروف

گشا مصحف ورق زان هفت گردان
شمر از سطر هفت از هفتمين آن
زهفتم سطر حرف اول است فال
عقيدت را بر آن اى صاحب فال
چو فال آيدالف خير وصواب است
ز(ب ) از منعمانت فتح باب است
چو(ت ) آيد ببايد توبه زان كار
ز(ث ) دنيا و دين بردست مى يار
چو(ج ) آيد بكن جهدى و مى كوش
ز(ح ) از اقربا جام خوشى نوش
چو(خ ) آيد امان از خوف مى جوى
ز(د) اصحاب دولت را خبرگوى
چو(ذ) آيد تو خود آن خوار بينى
ز(ر) نيكى بود شادان نشينى
چو(ز) آيد بيابى مال بى عد
ز(س ) بينى سعادتهاى بيجد
چو(ش ) آيد خصومت پيشت آيد
ز(ص ) اى خواجه صبر و مكث بايد
چو(ض ) آيد در آن كار است گرانى
ز(ط) زاهد شوى تقوى برانى
چو(ظ) آيد ظفر بر دشمنان است
ز(ع ) امر محبتها عيان است
چو(غ ) آيد خطر باشد بده مال
ز(ف ) شادى ترا باشد بهر حال
چو(ق ) آيد شوى مقبول در قول
ز(ك ) ايمن نبايد بود از هول
چو(ل ) آيد بر آيد حاجتت زود
ز(م ) آيد ملامتهاى مشهود
چو(ن ) آيد بود آن كار نيكو
ز(و) هست نعمت تو توى بر توى
چو(ه ) آيد خدا خشنود و خصمان
ز(لا) تشويش باشد نى نه چندان
چو(ى ) آيد زغايب مژده يابى
كه خشنود آنى از نعم المآبى (204)

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.