پی نوشته های كتاب : گنجينه جواهر يا كشكول ممتاز

1- اصول كافى مترجم ، ج 4، ص 498
2- لئالى الاخبار، ج 3، ص 336
3- لئالى الا خبار، ج 3، ص 339
4- همان مدرك
5- همان مدرك
6- لئالى الاخبار تو يسر كانى ، ج 3
7- سوره واقعه ، آيه 35-37
8- زهر الربيع مرحوم جزائرى ، ج 1
9- زهر الربيع
10- همان مدرك
11- همان مدرك
12- زهر الربيع
13- زهر الربيع
14- خزائن ملااحمد نراقى
15- انيس الليل ، ص 281
16- خزائن


17- همان مدرك
18- همان مدرك
19- همان مدرك
20- البدايع تسترى
21- همان مدرك
22- خزائن نراقى .
23- آقاى واصف (ره ) يك ديوان هنرى دارد كه همه اشعارش بدون نقطه است .
24- شرح صمديه سجادى
25- بازار دانش
26- همان مدرك
27- زهر الربيع ، ج 2، ص 47 و 48.
28- لطائف الطوائف
29- معادن نير
30- بازار دانش
31- بازار دانش
32- يعنى فشار دادن
33- بازار دانش
34- بهلول عاقل ص 74 ج 1
35- بهلول عاقل ، جلال الدين رومى
36- بهلول عاقل ، ج 1
37- مجمع البيان ، ص 501
38- زهر الربيع
39- كشكول شيخ بهائى
40- مجمع الدعوت ، ص 140
41- حاشيه مجمع الدعوت ، ص 285
42- مناجات نامه خواجه عبدالله انصارى
43- سفينة البحار قديم ، ج 2، ص 601
44- سرمايه سخن ، ج 2، ص 349
45- كشكول شيخ بهائى
46- كشكول شيخ بهائى ، ج 3، ص 231
47- همان
48- كشكول شيخ بهائى ، ج 2، ص 318
49- همان
50- همان
51- همان
52- همان مدرك
53- زهر الربيع
54- همان
55- همان
56- همان مدرك
57- همان
58- سوره ص آيه ، 82 و 83
59- سوره زخرف ، آيه 36.
60- سوره مجادله ، آيه 19
61- سوره مؤ منون ، آيه 82 و 83
62- سوره فلق ، آيه 1
63- سوره ناس ، آيه 1
64- سرمايه سخنوران تاليف مقدم
65- خزائن نراقى ، ص 379
66- بحار، ج 92، 199
67- سوره الشمس ، آيه 8 و7
68- سوره فجر، آيه 27 و 28
69- سوره رعد، آيه 28
70- سوره نازعات ، آيات 40 و 41
71- سوره حشر، آيه 9
72- سوره يوسف ، آيه 53.
73- از روى نوشته اى ياد داشت نمودم كه نميدانم از كيست .
74- القصائد الخالدات فى حب اهل البيت ، مولف العباس الدراجى ، چاپ بغداد.
75- اين اشعار را از روى يكى از دفترهاى مرحوم عموى محترمم حضرت آية لله احمديان ياد داشت نمودم . مولف
76- معادن نير، ص 21
77- سوره جن
78- معادن نير، ص 36
79- معادن نير، ص 36
80- معادن نير، ص 58
81- همان مدرك ، ص 59
82- همان مدرك
83- عيون اخبار الرضا، ج 1، ص 257
84- بازار دانش ، ص 242
85- الصافات / 109
86- الصافات ، آيه 79
87- الصافات / 120
88- الصافات / 130
89- الزمر/ 73
90- يس / 58
91- قدر/ 5
92- همان ، ج 2
93- كشكول شيخ بهائى ، ج 3، ص 160
94- كشكول شيخ بهائى ، ج 3، ص 187.
95- رنگارنگ ، ج 2، ص 8.
96- همان مدرك ، ص 13.
97- همان
98- رنگارنگ ، ج 2، ص 472
99- همان مدرك ، ج 2، ص 55
100- همان
101- همان
102- همان مدرك ، ج 2، ص 63.
103- همان مدرك
104- همان مدرك
105- همان ، ج 2، ص 318
106- همان مدرك
107- همان مدرك ، ج 2، ص 322
108- همان مدرك .
109- اصول كافى مترجم ، ج 4، ص 497.
110- المجالس السعيدة شيخ محمد رضا غراوى
111- نشان از بى نشانها، على مقدادى اصفهانى .
112- كرامت صالحين شريف رازى ، ص 46
113- آل عمران / 137
114- انبياء/ 87
115- غافر/ 44
116- كهف / 39
117- خصال صدوق مترجم ، ص 206
118- معادن ميرزا حبيب الله نير، ص 50
119- معادن نير، ص 41
120- مرحوم آية الله خوئى در البيان صفحه 320 روايتى را بيان فرموده كه عبدالله بن مسعود نقل كرده است كه گفت : با رسول خدا(ص ) به جهاد مشغول بوديم و در ميان ما زنى نبود گفتيم يا رسول الله آيا برويم خود را اخته كنيم ؟ پس آن حضرت ما را از آن كار نهى كرد و سپس اجازه داد به ما كه زنان را براى مدتى موقت نكاح كنيم بعد عبدالله اين آيه را قرائت كرد: (( ((يا ايها الذين امنوا لاتحرموا طيبات ما احل الله لكم و لاتعدوا ان الله لايحب المعتدين )) )) سوره مائده آيه 87، اى كسانى كه ايمان آورده ايد حرام نكنيد چيزهاى خوبى را كه خدا براى شما حلال نموده است و از حدود و مقررات خدا تجاوز نكنيد كه خدا تجاوز كنندگان را دوست ندارد.))
121- بحار، ج 103، حديث 23 نقل از اربعون حديث مرحوم آية الله احمديان
122- كه زن اجازه دهد به مرد كه صيغه زوجيت را از طرف من بخوان و وكيل مرد بايد از آن زن اجازه بگيرد اگر اجازه داد صيغه را بخواند
123- روضه كافى ، ص 288
124- اين اشعار را امروز كه روز شهادت پيامبر(ص ) بود از تلويزيون از جناب حجة الاسلام آقاى حسينى شنيدم و يادداشت نمودم 1378 شمسى
125- آقاى آهنگران اين اشعار راخوانده بود كه از تلويزيون در 28 صفر پخش شد
126- رنگارنگ ج 2 ص 433
127- رنگارنگ ، ص 434
128- همان مدرك ، ص 434
129- همان مدرك ، ص 435
130- همان ، ج 2، ص 77
131- ناصر خسرو
132- رنگارنگ ، ج 2، ص 12
133- همان مدرك ، ج 2، ص 439
134- زهر الربيع ، ج 1، ص 250
135- همان
136- همان ، ص 251
137- شجره طوبى
138- زهر الربيع ، ج 2، ص 166
139- سرمايه سخن ، ص 421.
140- اين اشعار از دخترى است به نام خاور حائرى فرزند مرحوم عباسعلى طادى لبخانى اصفهانى كه پدرش از طباء بوده است .
141- بوستان سعدى
142- معراج السعادة ملااحمد نراقى چاپ قديم ص 120
143- رباعى مذكور از جناب حجت الاسلام و المسلمين حاج آقا جعفر طباطبائى است كه در منزل اينجانب خواندند و من نوشتم .
144- نقل از پيام هاجر، شماره 268 سه شنبه 25/3/1378
145- اين واقعه تلخ در امير آباد نجف آباد اتفاق افتاد.
146- اشعار يك شاعر دوازده ساله ايرانى كه از كتاب بهار شعر و ادب صفحه 75 نقل شده
147- سيماى تمدن غرب .
148- مجمع البيان ، ج 2، ص 499
149- بحار، ج 19، ص 173
150- نصاب الصبيان ، 33
151- نصاب الصبيان ، ص 34
152- همان ، ص 35
153- همان ، ص 36
154- همان ، ص 36 با شرح آية الله حسن زاده آملى .
155- همان ص 35
156- همان ، ص 41
157- ثمرات الحياة ، ج 1، ص 140.
158- معادن حبيب الله نير همدانى
159- خارسو يعنى مادر شوهر كه از خار گرفته شده .
160- اين اشعار در روز پنجشنبه 16 رمضان 1394 هجرى قمرى در قريه سفتجان از توابع فريدن اصفهان از آقاى ناصرى شنيده و نوشته شد.
161- اشعار مصيبت جوادالائمه در نجف اشرف بتاريخ 29 ذيقعده 1338 قمرى سروده شده ، مخفى نماند كه اين اشعار ناتمام است .
162- غبرا يعنى زمين
163- مقصود از خرابى آب و هواى عراق است و گرنه از جهت وجود قبور ائمه جائى كم نظير است
164- اين رباعى را در شب دوشنبه 16/10/1347 در مدرسه صدر نجف اشرف سرودم
165- اين رباعى اشاره است به حديث شريف كه لعن رسول الله (( فى الرباء خمسة ، آكله و موكله و كاتبه و شاهديه
166- اين اشعار را در سن 20 سالگى بتاريخ 1344 شمسى مطابق رجب 1385 قمرى سرودم .
167- ماه رجب 1378 قمرى در روز مبعث سروده شد.
168- در تاريخ ربيع الثانى 1388 مطابق 1347 در نجف آباد سروده شد.
169- اشاره است به كتاب البشارات و المقارنات بين الكتب السماويه
170- اين ابيات در مورد حجيت خبر واحد رسائل شيخ است كه بصورت ارجوزه سروده ام ارجوزه به بيتى گويند كه وزنش بر سه تا مستفعلن باشد (( ((مستفعلن مستفعلن مستفعلن )) ))
171- گنجينه لطايف ، ص 169
172- همان
173- همان ، ص 176
174- همان
175- همان ، ص 375
176- لطائف الطوائف ، ص 25.
177- همان ، ص 387
178- از كتاب بياض تاج الدين احمد وزير متوفاى سنه 782 هجرى قمرى ، صفحه 484 نقل شده و اينجانب آن را از روى قطعه كاغذى كه از نوشته مرحوم عموى محترمم آية الله محمد على احمديان پيدا كردم يادداشت نمودم .
179- مؤ لف گويد: نماز شب عمر را هم زياد مى كند.
180- سراج المتهجدين فاضل بسطامى ، ص 2
181- سراج المتهجدين فاضل بسطامى ، ص 14
182- الخازن كاشانى ، ص 44
183- پندهايى از تاريخ بنقل از قصص توجيهيه ص 24
184- پندهايى از تاريخ ، ص 285، (منتخب قواميس الدرر)، ظاهرا اول جمله دوم و سوم حديث غنيا و عالما باشد.
185- قصص تو جيهيه ص 24 پندهايى از تاريخ ص 285
186- مرحوم ميرزاى قمى قبرش در قبرستان شيخان نزديك صحن مطهر حضرت معصومه عليهاالسلام واقع شده است و زيارتگاه شيعيان است .
187- اثنى عشريه فى المواعظ العدديه ، ص 86
188- خصال مترجم ص 231.
189- همان مدرك .
190- وسائل الشيعه ، ج 1، ص 645
191- وسائل الشيعه ، ج 2، ص 650.
192- مقنعه شيخ مقيد چاپ قديم ، ص 101
193- وسائل الشيعه ، ج 13، ص 352
194- همان مدرك ، ج 13، ص 353
195- همان
196- همان مدرك ، ج 2، ص 661
197- وصيت نامه عمادزاده با كمى تغيير.
198- سفينة البحار، ج 1، ص 433 خير
199- روائح الغيب تاءليف شيخ عبدالنبى
200- همان
201- همان مدرك
202- همان مدرك
203- همان مدرك
204- از حضرت على عليه السلام در مورد تفاءل به قرآن با حروف روايتى وارد شده به همين ترتيب ولى در مورد با اين اشعار مذكور تفاوت دارد.
205- عين الحيوة ص 463
206- نقل از مقدمه قرآن چاپ سيد محمود كتابچى
207- همان مدرك
208- مفاتيح الجنان ، ص 12.
209- همان ، ص 21.
210- به قول شاعر:

يار نزديكتر از من بمن است
وين عجبتر كه من از وى دورم
چه كنم با كه توان گفت يار
در كنار من و من مهجورم

211- البته افعال بصورت مضارع غائب بايد ترجمه مى شد ولى ما بصورت متكلم مع الغير ترجمه نموديم .
212- زهر الربيع ، ج 2، ص 65
213- بازار دانش ، ص 125
214- سوره نمل ، آيه 62
215- فرج بعد الشدة تاءليف دهستانى ، ص 14
216- فرج بعد الشدة ، تاءليف مؤ يدى دهستانى ، ص 14
217- المخازن كاشانى ص 335
218- غبرا: زمين
219- خالص
220- شيشه شراب
221- سهم بيشتر در مسابقه
222- دهى است كاشان
223- ابهت و اعتبار
224- باربد و نگيسا يعنى آوازه خوان معروف خسرو پرويز
225- در لسان عرفا متداول است (المجاز قنطرء الحقيقه )
226- يعنى اكنون ماه دى است به ملاحظه اينكه قصيده در ديماه گفته شده ، ارديبهشت كه ماه دوم بهار است گذشته اكنون خزان برگهاست نه روئيدن گل و سنبل
227- فلك اعلى
228- تازى سركش عرب است در حديث آمده ((يابى بدين جديد و كتاب جديد))
229- كتاب اوستا كتاب دستور زردشتيان است كه نام مباركش را ((بوشيانش ))، ((پاراكليت )) و يا ((پاراكليتوس )) در انجيل است هم اشاره به او يا به پيغمبر است .
230- (( ((عباراتنا شتى و حسنك واحد وكل الى ذاك الكمال تشير
231- يكى از پيامبران دوره اسرائيل
232- اخبار از غيب
233- نام خدا به زبان عبرى
234- چهار نژاد: سفيد، سرخ ، زرد، سياه
235- اژدر گلوله مخصوص توپ دريائى است
236- دان گلوله توپ ، كه آن را شربنيل گويند.
237- مواد من و ماى موصله است كه اولى براى ذوى العقول و ماى موصله براى غير ذوى العقول است
238- منظور زمان سابق است كه افرادى مانند كمونيست ها لااله مى گفتند ولى امروزه لااله الاالله مى گويند، و حيز و تالى حرف استثناء
239- حميرا لقب عائشه است كه از خانه خارج شد و با ولى خدا امير المؤ منين جنگ كرد
240- بزك كرده ها
241- قصرى مقعد كودكان است كه در آن … و لايخفى التشبيه .
242- شيخى كه داراى عمامه با تحت الحنك است
243- يعنى آب دهان
244- ريشى كه حنا ماليده باشند
245- مقصود از آقاى كلانتر همان سيد محمد كلانتر است . كه خبر فوتش ‍ در ماه رمضان امسال كه سال 1420 ميباشد بمن رسيد
246- مدرسه نام برده همان جامعة النجف الدينية است كه مديرش سيد محمد كلانتر است .
247- مقدم بانى جامعة النجف است .
248- مقصود آية الله خوئى و آية الله شاهرودى است كه در آن زمان در همان سال 1347 در قيد حيات بودند.
249- منظور آية الله خلخالى است كه در آن زمان به طلاب مهر نان مى داد
250- رها كن ، بگذار و برو
251- سرزمين نجف اشرف
252- ظاهرا بايد باشد چون حكيم در بيت بالا ذكر شده است
253- بيت آخر به حروف ابجد ماده تاريخ ساخت ضريح حضرت اباالفضل است كه 1384 قمرى مى شود.
254- بازار دانش ، ص 127
255- همان مدرك ، ص 128
256- از آقاى طالب شنيده و نوشته شد.
257- خصال مترجم ، ص 187
258- شايد علت اين باشد كه در آن زمان رسم بوده زنان بدون لنگ به حمام بيرون مى رفتند به همديگر نگاه مى كردند پس علت حرام بودن اجازه دادن به آنان شايد از اين جهت باشد.
259- همان مدرك ، ص 189
260- همان مدرك ، ص 189
261- همان مدرك ، ص 143
262- اصول كافى مترجم ج 4 ص 485 و 486
263- شايد بدين سبب حضرت مشهور به ابوتراب شده باشد.
264- لطائف الطوئف ، ص 9 تا 11
265- لطائف الطوائف مولانا فخر الدين على صفى ، ص 13
266- همان مدرك ، ص 15
267- زهر الربيع ، ج 2، ص 70
268- همان مدرك
269- زهر الربيع ، ج 2، ص 74

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.