نشانه هاي آغاز انقلاب حضرت مهدي (عج)

نشانه هاي آغاز انقلاب حضرت مهدي (عج)

امام صادق (ع) به يکي از ياران خود گفت:

1- هنگامي که ببيني ظلم وستم ،همه جا فراگرفته

2- هنگامي که ببيني قرآن فرسوده وبدعتهايي از روي هوا و هوس در مفاهيم آن آمده

3- هنگامي که ببيني آئين خدا(عملاً) بي محتوا شده همانند ظرفي که آن را واژگون سازند

4- هنگامي که ببيني اهل باطل بر اهل حق پيشي گرفتند اند

5- هنگامي که ببيني مردان به مردان وزنان به رنان قناعت کنند

6- هنگامي که ببيني افراد با ايمان سکوت اختيار کرده اند

7- هنگامي که ببيني کوچکترها احترام بزرگتر ها را رعايت نمي کنند

8- هنگامي که ببيني پيوند خويشاوندي بريده شده

9- هنگامي که ببيني مداحي وچاپلوسي فراوان شده

10- هنگامي که ببيني آشکارا شراب نوشيده شود

11- هنگامي که ببيني راههاي خير منطق وراههاي شر مورد توجه قرار گرفته شود

12- هنگامي که ببيني حلال تحريم شود وحرام مجاز شمرده شود

13- هنگامي که ببيني قوانين وفرمانهاي ديني طبق تمايلات اشخاص تفسير گردد

14- هنگامي که ببيني از افراد باايمان چنان سلب آزادي شود که نتوانند ابراز تنفر کنند

15- هنگامي که ببيني سرمايه هاي عظيم در راه خشم خدا(فساد وابتذال و ويراني)صرف گردد

16- هنگامي که ببيني رشوه خواري در ميان کارکنان دولت رايج گردد

17- هنگامي که ببيني پستهاي حساس به مزايده گذارده شود

18- هنگامي که ببيني (بعضي از مردان) به خود فروشي زنان خود ارتزاق کنند

19- هنگامي که ببيني قمار آشکارگردد (حتي در پناه قانون)

20- هنگامي که ببيني سرگرمي هاي ناسالم چنان رواج پيداکند که هيچکس جرأت جلوگيري ازآن را نداشته باشد

21- هنگامي که ببيني شنيدن حقايق قرآن بر مردم گران آيد اما شنيدن باطل سهل وآسان

22- هنگامي که ببيني همسايه، همسايه خود را از ترس زبانش احترام مي کند

23- هنگامي که ببيني مساجد را به زيورها بيارايند

24- هنگامي که ببيني براي غيرخدا به حج خانه خدا بشتابند

25- هنگامي که ببيني مردم سنگدل شوند ( وعواطف بميرد)

26- هنگامي که ببيني مردم طرفدار کسي باشند که پيروز است(خواه برحق باشد يا باطل)

27- هنگامي که ببيني آنها که بدنبال حلال هستند نکوهش شوند وآنها که به دنبال حرامند مدح

28- هنگامي که ببيني آلات لهو ولعب درمکه ومدينه آشکار گردد

29- هنگامي که ببيني اگر کسي اقدام به امربه معروف ونهي از منکر کند به او توصيه مي کنند که اين کار وظيفه تو نيست

30- هنگامي که ببيني مساجد پراز کساني است که از خدا نمي ترسند

31- هنگامي که ببيني تمام همت مردم شکم وفرجشان است

32- هنگامي که ببيني امکانات مادي ودنيوي فراوان مي گردد ودنيا به مردم روي مي کنند

33- هنگامي که ببيني زنان خود را در اختيار افراد بي ايمان مي گذارند

34- هنگامي که ببيني پرچمهاي حق پرستي فرسوده وکهنه مي گردد

35- هنگامي که ببيني ويرانگري ( به وسيله جنگ ها ) برعمران وآبادي پيشي مي گيرد

36- هنگامي که ببيني درآمد زندگي بعضي تنها از طريق کم فروشي بدست مي آيد

37- هنگامي که ببيني کساني هستند با سرمايه فراوان در حالي که در عمرشان حتي يک مرتبه هم زکات نپرداخته اند

38- هنگامي که ببيني مردم عصرها در حال نشسته وصبحگاهان مستند

39- هنگامي که ببيني مردم همه به يکديگر نگاه مي کنند واز فاسدان شرور تقليد مي نمايند

40- هنگامي که ببيني هر سال فساد وبدعتي نو پيدا مي شود

41- هنگامي که ببيني مردم ومحافل همه پيررو ثروتمندان خود خواه مي شوند

42- هنگامي که ببيني درحضور جمع همانند بهائم مرتکب اعمال جنسي مي شوند

43- هنگامي که ببيني اموال زياد در غير راه خدا صرف مي کنند اما در راه خدا از کمي مضايقه دارند

44- هنگامي که ببيني افرادي پيدا مي شوند که اگر يک روز گناه کبيره انجام ندهند غمگينند

45- هنگامي که ببيني حکومت به دست زنان مي افتد

46- هنگامي که ببيني نسيم ها به سود منافقان مي وزد وهيچ جرياني به سود افراد با ايمان نيست

47- هنگامي که ببيني داد رسان بر خلاف خدا قضاوت مي کنند

48- هنگامي که ببيني بر فراز منابر دعوت به تقوا مي شود ولي دعوت کننده خود به آن عمل نمي کند

49- هنگامي که ببيني مردم نسبت به وقت نماز بي اعتنا مي شوند

50- هنگامي که ببيني حتي به کمک نيازمندان با توصيه وپارتي بازي صورت مي گيرد نه براي خدا

در چنين زماني مراقب خويش باش واز خدا تقاضاي نجات ورهايي از اين وضع ناهنجار کن

( فرج نزديک است)

بحار الانوار : ج 52 صفحه 256 تا 260

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.