خانه » كتاب : داستانهاى اصول كافى جلدهاى 1 و 2 » ستم به حضرت رضا(ع ) مانند ستم به على (ع ) است
23  

ستم به حضرت رضا(ع ) مانند ستم به على (ع ) است

ستم به حضرت رضا(ع ) مانند ستم به على (ع ) است  

محمد بن سنان مى گويد: به حضور امام كاظم (ع ) رفتم : پسرش حضرت رضا(ع ) در روبرويش نشسته بود، امام كاظم (ع ) به من فرمود:
(در اين سال حادثه اى بروز مى كند، نگران و پريشان مباش و بى تابى مكن ).
محمد بن سنان : اى آقاى من ! چه پيش آمدى رخ مى دهد، من از اين گفتار شما مضطرب گشتم ؟
امام كاظم : من به سوى آن طاغوت (مهدى عباسى سومين خليفه عباسى ) مى روم (يعنى مرا به اجبار نزد او مى برند) ولى بدان كه از جانب او و از جانب (خليف ) بعد از او (هادى عباسى ) به من صدمه اى نمى رسد.
محمد بن سنان : قربانت گردم ، چه رخ مى دهد؟
امام كاظم : خداوند ستمگران را گمراه نمايد، و آنچه بخواهد انجام مى دهد (اشاره به مسموميت آن حضرت توسط هارون ، پنجمين خليفه عباسى ).
محمد بن سنان : قربانت گردم ، منظورتان از طرح اين سخن چيست ؟
امام كاظم : هر كس در حق اين پسر، ستم نمايد، و امامتش را رد كند،
(كمن ظلم على بن ابيطالب حقه و جحده و امامته بعد رسول الله :
مانند كسى است كه به حق امير مؤ منان على (ع ) ظلم كرده ، و امامت آن حضرت بعد از رسول خدا(ص ) را انكار نموده است ).
محمد بن سنان : (سوگند به خدا كه اگر خداوند تا آن زمان به من عمر دهد، حق حضرت رضا(ع ) را به او تسليم مى كنم و امامتش را مى پذيرم )
امام كاظم : راست گفتى ، خدا به تو تا آن زمان عمر مى دهد و تو حقش را ادا مى كنى ، و امامت او و امامت بعد از او را مى پذيرى .
محمد بن سنان : امام بعد از او كيست ؟
امام كاظم : امام بعد از او پسرش محمد (جواد) است .
محمد بن سنان : من نسبت به او (نيز) تسليم هستم ، و به امامتش اقرار مى كنم . (311)

       

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.