داستانى عجيب از رگ زنى امام حسن (ع )

داستانى عجيب از رگ زنى امام حسن (ع ) 

(سابقا رسم بود (و اكنون نيز كم و بيش ديده مى شود) كه براى كم كردن فشار خون يا صاف نمودن آن ، (فصد) مى كردند، يعنى رگى را سوراخ مى نمودند، تا از آن مقدارى خون بيرون بيايد، و به آن شخصى كه اين كار را مى كند (رگزن ) مى گويند):
يك نفر رگزن نصرانى مى گويد: امام حسن عسكرى (ع ) هنگام ظهر مرا طلبيد و رگى از بدنش را به من نشان داد و فرمود: (اين رگ را بزن !).
من آن رگ را نمى شناختم ، با خود گفتم : (كارى عجيب تر از اين نديده ام ، از يك سو به من دستور مى دهد، رگى را كه نمى شناسم ، بشكافم ، و از سوى ديگر هنگام ظهر كه وقت رگ زدن نيست ، اين دستور را به من مى دهد).
به هر حال ، سخنش را اطاعت كردم و آن رگ مورد نظر امام را زدم ، و محل آن را بستم ، به من فرمود: در همين خانه در انتظار من باش .
وقتى كه شب شد، مرا طلبيد و فرمود: محل بسته را باز كن ، باز كردم ، سپس ‍ فرمود: ببند، بستم .
فرمود: در اين خانه در انتظار من باش ، وقتى كه نصف شب شد مرا طلبيد و فرمود: محل بسته را باز كن ، من بيشتر از آغاز كار، تعجب كردم ، در عين حال سكوت كردم ، وقتى كه محل بسته را گشودم خون سفيدى مانند نمك بيرون آمد، سپس به من فرمود: ببند، محل را بستم ، باز فرمود: در خانه باش .
هنگامى كه صبح شد به سرپرست مخارج خانه اش فرمود: سه دينار به من بدهد، او سه دينار به من داد و من از خانه آن حضرت بيرون آمدم .
(اين موضوع همچنان برايم مبهم بود) تا اينكه نزد بختيشوع (طبيب معروف مسيحى ) رفتم و ماجرا را به او گزارش دادم ، او گفت : (به خدا من درك نمى كنم كه تو چه مى گويى ، و در علم طب چنين چيزى نيافته ام و در هيچ كتابى چنين چيزى نديده ام ، تو را به فلان مرد نصرانى ايرانى ، كه به كتابهاى مسيحيان آگاهى دارد، معرفى مى كنم نزد او برو، و ماجرا را بگو شايد به راز مطلب پى ببرى ).
رگزن نصرانى مى گويد: قايقى در بصره كرايه كردم و به اهواز رفتم و از آنجا به شيراز سفر نمودم و در شيراز نزد آن عالم نصرانى رفتم و ماجرا را به او گفتم ، و بيان راز آن را از او خواستم .
او گفت : چند روز به من مهلت بده .
چند روز به او مهلت دادم ، سپس براى دريافت پاسخ ، به حضورش رفتم ، به من گفت : (اين موضوعى كه از اين مرد (امام حسن عسكرى – ع ) نقل مى كنى ، حضرت مسيح (ع ) يك بار آن را در تمام عمرش ، انجام داده است ) (373)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.