بایگانی روزانه: مرداد ۲۶, ۱۳۹۶

هديه به محبوب

هديه به محبوب سر وجان چيست فداى قدم دوست کنم من چه در پاى تو ريزم که پسند تو بود   اين متاعى است که هر بى سر وپايى دارد جان وسر را نتوان گفت که مقدارى هست يکى ديگر از بارزترين آثار محبت، …

ادامه نوشته »