بایگانی روزانه: اکتبر 4, 2017

تلاشگران جوان

تلاشگران جوان اکنون که سخن بدينجا رسيده بى مناسبت نيست به عنوان قدر شناسى از دوستان ديرينه اى که در راه دوستى خود را به مشقتها ورنجهاى فراوان افکندند اما هرگز گرد وغبار خستگى بر سر ورويشان مشاهده نشد، ياد کنم. در ايام گذشته …

ادامه نوشته »