بایگانی روزانه: دسامبر 1, 2019

مناظره امام حسن ع با معاويه شعبي نقل نموده كه:

مناظره امام حسن ع با معاويه شعبي نقل نموده كه: روزي معاويه وارد مدينه شده و به قصد ايراد خطبه برخاسته و بر علي بن ابي طالب تاخت. در اينجا امام به قصد سخنراني قيام نمود و پس از حمد و ثناي الهي فرمود: …

ادامه نوشته »