بایگانی روزانه: دسامبر 11, 2019

خانه ابدی من ۱۶ انسان واقعا خودش را

خانه ابدیمن ۱۶ 📌انسان واقعا خودش را عضو خانواده👨‍👩‍👧‍👦 اهل بیت بداند و به عنوان یک عضو رفاقت برقرار و رفتار کند. وفاداری یک عضو خانواده را نسبت به آنها داشته باشد، احساس تکلیف و از روی تکلیف عمل نکند از روی رفاقت و …

ادامه نوشته »

💠شخصیت ابراهیم قدرت بدنی ابراهیم که قدرت

💠شخصیت ابراهیم قدرت بدنی 🌸ابراهیم که قدرت بدنی بالایی داشت به دل دشمن می زد و با چندین اسیر بر می گشت. در آن اوضاعی که اول جنگ داشتیم و سلاح و مهمات به مقدار کافی نبود ابراهیم با اسرایی که می گرفت برای …

ادامه نوشته »

⭕️ اندوه بزرگیست زمانی که نباشی…

⭕️ اندوه بزرگیست زمانی که نباشی… 🔸 از لحظه آمدنم به این جهان چیزی به یاد ندارم؛ اما میدانم که هر چه بود گذشت… کودکی ام با آن همه هیاهوی کودکانه… نوجوانی ام با آن همه شور و نشاط و طعم تجربه های جدید… …

ادامه نوشته »

ظهر بود؛ ظهر روز دهم؛ یکی بود و دیگر

▪️ظهر بود؛ ظهر روز دهم؛ یکی بود و دیگر هیچکس نبود؛ شیرخوارش را در آغوش گرفت؛ در حال تلظّی بود که تیر آمد؛ مشت پدر پر بود از خون سرخ پسر؛ نگاهی سمت آسمان کرد و فرمود: پروردگارا! اگر امروز باز داشتی از ما …

ادامه نوشته »