بایگانی روزانه: ژانویه 4, 2020

◼️ فقط خدا می‌داند به یاد آن‌ها بودن، چقدر

◼️ فقط خدا می‌داند به یاد آن‌ها بودن، چقدر منزلت و اجر دارد. 🔹 خندۀ ایشان صدا نداشت و همیشه در حد لبخند بود؛ ولی در دهۀ اول محرّم، همان لبخند را هم نداشتند و پیوسته در فکر بودند و به یاد امام حسین …

ادامه نوشته »