بایگانی روزانه: ژانویه 18, 2020

جهاد سازندگي رسالت جهاد سازندگي، همچنان

جهاد سازندگي رسالت جهاد سازندگي، همچنان باقي است . نبايد تصوّر كرد كه جهاد سازندگي، رسالت انقلابي خود و آن مسؤوليتي را كه در ميان بسياري از ارگانهاي ديگر به او تشخّص مي داد، از دست داده است؛ به هيچ وجه اين گونه نيست. …

ادامه نوشته »