بایگانی روزانه: فوریه 14, 2020

🏴شهید روز ۹ ماه محرم سال ۱۳۹۴🌷 #شهید عبدالله باقری

🏴شهید روز ۹ ماه محرم سال ۱۳۹۴ 🌷 #شهید عبداللهباقری 🔰از #پاستور تا #حلب (محافظ دکتر #احمدی_نژاد) 🌸به #نمازاولوقت خیلی اهمیت می داد و دیگران را هم به این امر سفارش می کرد. 🌺می خواست بره #سوریه. اومد پیش مادر که رضایت بگیره. گفت …

ادامه نوشته »