بایگانی روزانه: نوامبر 12, 2020

🔲 رابطه تقوا با محاسبه نفس چیست؟

🔲 رابطه تقوا با محاسبه نفس چیست؟ ➖ آدم باتقوا یعنی چه؟ در فارسی تقوا را به پرهیزگاری و ترس از خدا ترجمه کردند، درحالی‌ که امروزه هیچ‌کدام از این دوتا کلمه ترجمۀ دقیق تقوا نیستند. ترجمۀ دقیق تقوا مراقبت، است تقوا یعنی مراقب …

ادامه نوشته »