بایگانی روزانه: نوامبر 18, 2020

تفسیرزیارت جامعه کبیره

تفسیرزیارت جامعه کبیره 🍃🌸🍃🌸🍃🌸🍃 قیمت یک آدم به تعدادهوس هایش است. مجموعه هوس های یک آدم،انسان رامیسازد. میل ها،کشش ها،محبتها،مجموعه خیالهای یک آدم انسان رامیسازد. شخصی که هوس های بخش گیاهی اش بیشتراست،شخصیت گیاهی اوغلبه دارد. شخصی که هوس های بخش حیوانی اش بیشتراست،شخصیت …

ادامه نوشته »