بایگانی روزانه: ژانویه 12, 2021

🔹️المسترشد/۱۵۰ از ابو ایوب انصاری روایت می‌کند:

🔹️المسترشد/۱۵۰ از ابو ایوب انصاری روایت می‌کند: پیامبر به حضرت زهرا فرمودند: خدا به ما اهل بیت هفت ویژگی عطا فرموده که احدی از پیشینیان را عطا نکرده و هیچ یک از پسینیان نیز آن‌را نخواهد یافت. 🔹️ پیامبرمان بهترین پیامبران است که پدر …

ادامه نوشته »