بایگانی روزانه: ژانویه 20, 2021

◾️ شرم داریم که اسم خودمان را بگذاریم «منتظر»

◾️ شرم داریم که اسم خودمان را بگذاریم «منتظر» وقتی شما پای امام زمانتان، مردانه از جان گذشتید، و ما حتی برای شناخت امام زمانمان وقت نداریم. ◽️ کار به جایی رسیده که از شهادت شما تا حضور امام دوازدهممان را افسانه می‌پندارند و …

ادامه نوشته »