بایگانی روزانه: ژانویه 21, 2021

▪️پرسید: احوالتان چگونه است؟

▪️پرسید: احوالتان چگونه است؟ شنید که: “دلی شکسته تر از من، در آن زمانه نبود در این زمان دل فرزند من شکسته تر است! “ شعر، گویای نگرانی قلب مادری بود، برای فرزندی، در پس ابرهای غیبت کبری. علّامه میرجهانی خواب دیده بود، خوابِ …

ادامه نوشته »