بایگانی روزانه: آوریل 6, 2021

سؤال: امام صادق فرمودند: «و آن شب نیمهٔ شعبان

سؤال: امام صادق فرمودند: «و آن شب نیمهٔ شعبان شبی است كه خدا آن را برای …. قرار داده به ازای شب قدر كه برای …. قرار داده است» ✅ پاسخ صحیح گزینه‌ٔ «اهل بیت – پیامبر» است. امام صادق فرمودند: «و آن شب …

ادامه نوشته »