بایگانی روزانه: سپتامبر 9, 2021

🌼امام حسن مجتبی(ع) در مکاشفه به میرزای ایمانی فرمودند:

🌼امام حسن مجتبی(ع) در مکاشفه به میرزای ایمانی فرمودند: به مردم بگویید توبه کنند و برای تعجیل ظهور حضرت حجت دعا نمایند، چرا که دعا برای ظهور یک واجب عینی است. 📗 صحیفة المهدیه ۵۱

ادامه نوشته »