بایگانی روزانه: اکتبر 2, 2021

🔆 #پندانه 🔴 «ترجیح می‌دهی جزء کدام دسته باشی؟»

🔆 #پندانه 🔴 «ترجیح می‌دهی جزء کدام دسته باشی؟» ⬜️ انسان‌های بزرگ: درباره عقاید حرف می‌زنند ◻️ انسان‌های متوسط: درباره وقایع حرف می‌زنند ◽️ انسان‌های کوچک: پشت سر دیگران حرف می‌زنند ⬛️ انسان‌های بزرگ: درد دیگران را دارند ◼️ انسان‌های متوسط: درد خودشان را …

ادامه نوشته »