بایگانی روزانه: نوامبر 17, 2021

⚜️ تراش!✏️ مداد وقتی تراش میخورد،

⚜️ تراش! ✏️ مداد وقتی تراش میخورد، درست است چیزهایی از او کم میشود اما روانتر مینویسد، راحت تر مینویسد. ✏️ مصیبت ها هم مثل مدادتراشند؛ درست است از ما چیزهایی کم میکنند اما سِیر و حرکت ما در راه خدا را روانتر میکنند. …

ادامه نوشته »