بایگانی روزانه: ژانویه 16, 2022

▫️چند روزی آمده بود مسافرت.

▫️چند روزی آمده بود مسافرت. حالا می‌خواست برگردد شهر خودش. به خودش گفت: «بروم پیش امام برای خداحافظی، هم یک لباس بگیرم برای تبرّک، هم پول بگیرم برای خریدن سوغات.» می‌خواست برای دخترش انگشتر بخرد. ـــــ ـ ـ ـ ـ رفت خانه امام. موقع …

ادامه نوشته »