بایگانی روزانه: ژانویه 17, 2022

امکان هر چیز بر چند نوع می‌باشد و رجعت دارای کدام امکان است؟

امکان هر چیز بر چند نوع می‌باشد و رجعت دارای کدام امکان است؟ ✅ پاسخ صحیح گزینه‌ٔ «دو نوع – امکان ذاتی و وقوعی» است. امکان هر چیز به دو قِسم تقسیم می‌شود: امکان ذاتی و امکان وقوعی. رجعت هم دارای امکان ذاتی است …

ادامه نوشته »