بایگانی روزانه: نوامبر 2, 2022

سقوط به آسمان

سقوط به آسمان در فیزیک می خوانیم؛ زمین، ماه و همه ی اجرام آسمانی متناسب با اندازه خود دارای نیروی جاذبه هستند و به اطراف خود این جاذبه را اعمال می کنند. نیروی جاذبه خورشید ، منظومه شمسی را سرپا نگه داشته است، نیروی …

ادامه نوشته »