بایگانی روزانه: دسامبر 1, 2023

? نامه یک پدر… ? دخترم فاطمه !

? نامه یک پدر… ? دخترم فاطمه ! دیدم #تجارت بکنم ؟ عاقبت آن عبارت است از مقداری سکه براق شده و چند خانه و چند ماشین. اما آنها هیچ تأثیری بر سرنوشت من در این مسیر ندارد. فکر کردم برای #شما زندگی کنم ؟ دیدم برایم خیلی مهم‌اید و ارزشمندید ، به طوری که اگر به شما درد برسد …

ادامه نوشته »