احکام

در هنگام وضو ريختن آب غير وضو

در هنگام وضو ريختن آب غير وضو بر روى دست چه حکمى دارد؟ مانع ندارد، و مى‌تواند به قصد وضو با آن آب، موضع را بشويد. آنچه اشکال دارد اين است که با آب غير وضو مسح کشيده شود. پاسخگویی به سوالات فقهی از طریق پیامک www.30009640.ir

ادامه نوشته »

اگر دختر و پسر قصد ازدواج داشته و برای آشنایی

? سوال: اگر دختر و پسر قصد ازدواج داشته و برای آشنایی هرچه بیشتر با هم ارتباط پیامکی یا تلفنی یا در اماکنی مثل پارک با هم دیدار داشته باشند، مشکل دارد؟ ?پاسخ: تا زمانی که عقد ازدواج خوانده نشده است، نامحرم هستند و هرگونه ارتباطی که خارج از ضوابط و احکام شرعی باشد و یا مفسده‌ای بر آن مترتب …

ادامه نوشته »

آیا در تشهّد آخر نماز میشود به جماعت محلق شد و اقتدا کرد؟

?سؤال: آیا در تشهّد آخر نماز میشود به جماعت محلق شد و اقتدا کرد؟ ? جواب: اگر موقعی برسد که امام مشغول خواندن تشهّد آخر نماز است، چنانچه بخواهد به ثواب جماعت برسد، تکبیر الاحرام بگوید و بنشیند و تشهّد را با امام بخواند ـ سلام را نگوید ـ صبر کند امام سلام نماز را بگوید، بعد بایستد و بدون …

ادامه نوشته »

مبلغی از فقیری طلب دارم

?سوال: مبلغی از فقیری طلب دارم، همان مبلغ را باید رد مظالم بدهم، اگر فقیر را (بدون اطلاع او) ابراء* کنم وجوب رد مظالم از من برداشته می شود؟ اگر به او اطلاع دهم کفایت می کند؟ ?جواب: اگر به قصد رد مظالم وی را ابراء کنید، بریء الذمه می شوید و اطلاع دادن هم لازم نیست. چشم پوشى طلبكار …

ادامه نوشته »

به دستور پزشک باید

?سوال: به دستور پزشک باید هر یک ساعت مقداری مایعات بنوشم؛ وظیفه ام برای روزه چیست؟ ?پاسخ: روزه واجب نیست، و اگر پس از ماه رمضان در طول سال توان روزه گرفتن پیدا کردید،‌ قضا واجب است؛ و در صورتی که بیماری شما تا سال آینده ادامه داشت، قضا لازم نیست و باید برای هر روز، یک مد طعام بدهید. …

ادامه نوشته »

به دستور پزشک، از روزه گرفتن منع شده ام

?سؤال: به دستور پزشک، از روزه گرفتن منع شده ام و این باعث ناراحتی من شده است و دوست دارم مانند دیگران روزه بگیرم؛ آیا این کار برایم اشکالی دارد؟ ?جواب: اگر می دانید ـ هر چند از گفتۀ پزشک ـ روزه برای شما ضرر دارد یا میترسید ضرر داشته باشد، جایز نیست روزه بگیرید. ?استفتائات مقام معظم رهبری پرسشوپاسخ …

ادامه نوشته »

آیا مسواک زدن یا مضمضه کردن روزه را باطل میکند

?سوال: آیا مسواک زدن یا مضمضه کردن روزه را باطل میکند، اگر هنگام وضو یا غیر آن بدون اختیار آب فرو رود چه حکمی دارد؟ ?پاسخ: مسواک زدن در حال روزه اشکال ندارد ولی باید از فرو رفتن آب دهان که آغشته با خمیر دندان و آب است جلوگیری شود. ✅ اگر روزه‌دار در هنگام وضو برای نماز واجب قدری …

ادامه نوشته »

?مسواک و مضمضه کردن در حال روزه

?مسواک و مضمضه کردن در حال روزه ♦️آیا مسواک زدن یا مضمضه کردن روزه را باطل میکند، اگر هنگام وضو یا غیر آن بدون اختیار آب فرو رود چه حکمی دارد؟ ✅ مسواک زدن در حال روزه اشکال ندارد ولی باید از فرو رفتن آب دهان که آغشته با خمیر دندان و آب است جلوگیری شود. ✅ اگر روزه‌دار در …

ادامه نوشته »