خانه » احکام

احکام

🕋نماز جماعت آقایان از پشت پرده

🕋نماز جماعت آقایان از پشت پرده 🖍سؤال: با توجه به این که فرموده اید: «اگر در #نمازجماعت ، #صفآقایان با واسطه شدن #صفبانوان به #امامجماعت متصل شود اشکال ندارد»؛ در این فرض اگر بین #صفآقایانوبانوان پرده باشد چه حکمی دارد ؟ 🖌جواب: در هر …

ادامه نوشته »

🍧استفاده از پودر ژلاتین

🍧استفاده از پودر ژلاتین 🍬سؤال: استفاده از #پودرژلاتین که عموما از خارج کشور وارد می شود چه حکمی دارد؟ ✅جواب: #حلیت و #حرمت #ژلاتین بستگی به موادی دارد که از آن تهیه می شود؛ اگر از گیاهان یا حیوان حلال گوشتی که #ذبحشرعی شده …

ادامه نوشته »

💉یادگیری مسائل شرعی برای پرستاران

💉یادگیری مسائل شرعی برای پرستاران سوال: #دانستنمسائلشرعی برای #پزشکان و #پرستاران در حین آموزش و کار تا چه حدّی لازم است؟ جواب: لازم است، مسائلی‌ را که انجام #تکاليف_شرعی ایشان وابسته به دانستن آن است، فرا بگيرند. احکامتقلید #یادگیریاحکاممبتلابه #احکام_پزشکی @leader_ahkam

ادامه نوشته »

🔷اتصال به جماعت به واسطه بانوان

🔷اتصال به جماعت به واسطه بانوان ☝️سؤال: در #نماز_جماعت مانند حرم مطهر رضوی و یا نماز جمعه گاهی اتفاق می‌افتد که اتصال #آقایان به جماعت توسط #بانوان انجام می‌گیرد، آیا اشکال دارد؟ 🚩جواب: اشکال ندارد. احکامنمازجماعت #اتصالصفوفمردانتوسطزنان @leader_ahkam

ادامه نوشته »

🖌بیان عیوب کالا هنگام معامله

🖌بیان عیوب کالا هنگام معامله 🔒سؤال: آیا هنگام #فروشماشین باید تمام #عیبونقص های آن به خریدار گفته شود و درصورتی که نگوییم #معامله صحیح است؟ 🔓جواب: #گفتنعیب واجب نیست، اما نباید عیب آن را مخفی کند یا دروغ بگوید و معامله صحیح است، ولی …

ادامه نوشته »

🔵گفتن بسم الله و عدم تعیین سوره

🔵گفتن بسم الله و عدم تعیین سوره 👌سؤال: کسی که از ابتدا و یا بر حسب عادت قصد خواندن سوره فاتحه و اخلاص را داشت و «بسم الله الرحمن الرحیم» را گفت، ولی سهواً سوره را تعیین نکرد، آیا باید از اول، سوره معیّنی …

ادامه نوشته »

تراشیدن ریش با تیغ یا ماشین ریش‌تراشی

🍀سوال: تراشیدن ریش با تیغ یا ماشین ریش‌تراشی برای هنرمندی که کارش آن را اقتضا می کند، چه حکمی دارد؟ 🍀پاسخ: اگر عنوان تراشیدن ریش بر آن صدق کند، بنا بر احتیاط، حرام است؛ ولی اگر کار هنری او نیاز ضروری جامعه اسلامی محسوب …

ادامه نوشته »

🔘 تجوید قرائت امام جماعت

🔘 تجوید قرائت امام جماعت 🔷سؤال: وظیفه شرعی شخص به خصوص معلم قرآن کریم که یقین دارد امام جماعت، نماز خود را از جهت #تجوید غلط می خواند چیست؟ در حالی که این فرد به دلیل عدم شرکت در #نمازجماعت در معرض تهمت های …

ادامه نوشته »

📿 سجده و تیمّم بر سیمان و موزائیک

📿 سجده و تیمّم بر سیمان و موزائیک 🖍سؤال: #سجده و #تیممبرسیمان و #موزائیک چه حکمی دارد؟ 🖌جواب: سجده و تیمم بر آن دو اشکال ندارد. اگرچه احوط، ترک تیمّم بر #سیمان و موزائیک است. احکامنماز #احکامسجده #احکامتیمم #سجدهبرموزاییک #سجدهبر_سیمان @leader_ahkam

ادامه نوشته »