خانه » اسلام شناسي » استاد محمد شجاعی

استاد محمد شجاعی

🌸سخنان استاد شجاعی:مبحث علم و یقین:

🌸سخنان استاد شجاعی: 🌼مبحث علم و یقین: 🌺🌺 اینکه ما رغبت داریم بیشتر جوانی و ثروت و استعداد ما صرف سبقت و سرعت در طبیعت گرایی شود بخاطر این است که ما حقیقتا ابدیت را باور نکردیم بنابراین سرمایه را در دنیا مصرف میکنیم. …

ادامه نوشته »

تربیت_مبلغ ۴۹ گاهی وقتها شما برای پر کردن در امر

تربیت_مبلغ ۴۹ 🔴 گاهی وقتها شما برای پر کردن در امر باطن احتیاج به یک 🤲دعا داری. مثلاً زنگ میزنی میگویی آقا یا خانم فلانی، برای من یک دعا بکن. با 📿چهارتا صلوات واقعاً میبینی به اجابت رسید. ❌این اصلاً مقوله هوش و عقلی …

ادامه نوشته »

🌸ارتباط پیله با صبر🌺در یک روز بارانی

🌸ارتباط پیله با صبر🌺 🌻در یک روز بارانی سوراخ ریزی در یک پیله آشکار شد. علی نشست و ساعت‌ها تقلای پروانه برای بیرون آمدن از سوراخ کوچک پیله را می‌دید. ناگهان دست و پا زدنهای پروانه متوقف شد. شاید خسته شده است. 💐علی برای …

ادامه نوشته »

تربیت_مبلغ ۴۸⚜️ در روایت داریم؛ « اَلذاکِرُ فِی الغافِلین کَالمُتِشَهِدِ

تربیت_مبلغ ۴۸ ⚜️ در روایت داریم؛ « اَلذاکِرُ فِی الغافِلین کَالمُتِشَهِدِ بِدَمِهِ فی سَبیلِ الله » ، آن کسی که در بین افراد غفلت زده، 🚨ذاکر یا به یادآورنده است، مثل کسی است که در 🆎خون خودش در 💎راه خداوند غلطیده باشد. 💡مثلا در …

ادامه نوشته »

ما وامام_زمان 💠 انتظار امام زمان (عج) لحظه به لحظه است.

ما وامام_زمان 💠 انتظار امام زمان (عج) لحظه به لحظه است. باید به گونه ای «منتظر» بود که حضرت را به دست فراموشی نسپرده؛ بلکه برای تحقق ظهور او برنامه ریزی کنیم و مسئولیتی را که به دوش داریم، به خوبی انجام دهیم. @montazer_moalleman

ادامه نوشته »

تربیت_مبلغ ۴۷تبلیغ بیشتر 👁چشم و 👂گوش آدمی را پر میکند،

تربیت_مبلغ ۴۷ تبلیغ بیشتر 👁چشم و 👂گوش آدمی را پر میکند، نه 🧠عقل و هوش او را. اگر 📝محتوای پیام در تبلیغ پیامی آسمانی باشد 👌تأثیرگذاری ویژه ای در میان توده مردم که مخاطب عام هستند، می گذارد. گاهی وقتها تحت تأثیر یک آگهی …

ادامه نوشته »

🌺بادبان اختیار در برابر باد اجباری💐

🌺بادبان اختیار در برابر باد اجباری💐 🌺کشتی بادی وقتی در دریا حرکت می‌کند، هرگز نمی‌تواند به باد دستور دهد که از این طرف برو یا از آن طرف بِدَم. وزیدن باد به هر طرفی است که خودش صلاح بداند، اما ناخدا می‌تواند با کمک …

ادامه نوشته »

💠 اولین نکته ای که در باطن سازی باید به آن توجه داشت

تربیت_مبلغ ۴۳ 💠 اولین نکته ای که در باطن سازی باید به آن توجه داشت، این است که من بفهمم « یک چیزی را ندارم »، اول هی زور نزنم. 🔸البته با زور زدن می شود باطن ایجاد کرد، ولی باید بلد باشی کجا …

ادامه نوشته »