خانه » اسلام شناسي » استاد محمد شجاعی

استاد محمد شجاعی

باهم_بسازیم ۶۱

باهم_بسازیم ۶۱ انواع ذهنیت های منفی: “پذیرفته نشدن: 🔸در این اندیشه،‌ فرد احساس میکند به طور ذاتی سالم و دوست داشتنی نیست. او فکر میکند: هیچ مرد یا زنی که آرزو دارم دوستم داشته باشد ، وجود ندارد. -هیچ کس نمیخواهد به من نزدیک …

ادامه نوشته »

انواع ذهنیت های منفی:” احساس بیگانگی”

#باهم_بسازیم ۶۰ انواع ذهنیت های منفی: ” احساس بیگانگی” 🔹در این تفکر، فرد احساس میکند از دیگران جداست، تافته ی جدا بافته ای است که با دیگران تفاوت دارد و عضوی از گروه یا جامعه نیست. _او همواره با خود میگوید : هیچ کس …

ادامه نوشته »

توصیه استاد به اذکار در مبحث اسما الله. 👇👇

توصیه استاد به اذکار در مبحث اسما الله. 👇👇 هنگام درس خواندن ۶۷. مرتبه یا سلطان هنگام امتحان. ۱۸مرتبه. یا حی برای سرکوب کردن شهوات(مانند خوردن، اشامیدن و امیال دیگر). یا مذلل. برای قدرتمند شدن و برطرف شدن ضعف. ۱۱۶مرتبه. یا قوی برای اسان …

ادامه نوشته »

“بدگمانی”

#باهم_بسازیم ۵۹ انواع ذهنیت های منفی: “بدگمانی” 🔸در این تفکر، فرد فکر میکند: _ دیگران به طور عمدی میخواهند به او صدمه بزنند _با او بدرفتاری کنند _او را فریب دهند _ به او دروغ بگویند و از او بهره کشی کنند. 🔹او فکر …

ادامه نوشته »

هر چیزی که دارید باید اکرامش کنید

🌸🍃🌼🌺 سخنانی از استاد محمد شجاعی 👇👇 هر چیزی که دارید باید اکرامش کنید اگر موی بلند دارید اکرام آن نظافت و شانه زدن با حوصله آن هست اگر گیاهی دارید باید به آن برسید، اگر گربه ای آمد ،گرسنه بود به او غذا …

ادامه نوشته »

“ترس از تنهایی”

#باهم_بسازیم ۵۸ انواع ذهنیت های منفی: “ترس از تنهایی” 🔸در این اندیشه، فرد میترسد هر لحظه کسی را از دست بدهد که در زندگی او اهمیت بسزایی دارد در نتیجه برای همیشه از لحاظ عاطفی تنها خواهد ماند‌! 🔹او با خود می اندیشد : …

ادامه نوشته »

“محرومیت عاطفی”

#باهم_بسازیم ۵۷ انواع ذهنیت های منفی: “محرومیت عاطفی” 🔹 در این طرز فکر فرد می اندیشد👇 _نیازهای من از جهت پرورش همدلی عاطفه و مراقبت هرگز به اندازه کافی از سوی دیگران برآورده نخواهد شد. _هیچ کس وجود ندارد که نیازهایم را درک کند …

ادامه نوشته »

“ترس از دست دادن کنترل”

#باهم_بسازیم ۵۶ انواع ذهنیت های منفی: “ترس از دست دادن کنترل” در این اندیشه ، فرد میترسد بی اختیار کنترل رفتار ، تکانه ها ،‌ هیجان ها ، احساسات و اراده خود را از دست بدهد و فکر میکند؛ _الان کنترلم را از دست …

ادامه نوشته »

سالهاست روزگار ما، شبیه روزهایِ آخرِ اسفند میگذرد….

#حساب_کتاب ✍️ شلوغ پلوغی های آخر سال، شبیه بهم ریختگی هایِ دنیا، قبل از آمدنِ توست…. این روزها همه می دَوَند… تا در لحظه ای که بهار پاگشا میشود؛ آرامشِ حلولش را در کنار هفت سین شان، حس کننـــد…. و من به این فکر …

ادامه نوشته »