خانه » امام زمان (عج) (صفحه 152)

امام زمان (عج)

نتيجه

نتيجه از بيان گذشته نتايج زير گرفته می‏شود : نبردهای پيشبرنده الف – نبردهای تاريخ دارای شكلها و ماهيتهای مختلف ، و معلول علل‏ متفاوتی بوده است ، ولی نبردهای پيشبرنده كه تاريخ و انسانيت را به جلو برده و تكامل بخشيده است نبرد …

ادامه نوشته »

توجيه و تفسير تكامل تاريخ

توجيه و تفسير تكامل تاريخ اگر در مكتبی ، جامعه ، دارای شخصيت و طبيعت شناخته شود ، و از طرف ديگر اين موجود شخصيت دار يك موجود زنده متحول‏ و متكامل و بالنده تلقی شود ، بايد ديد تكامل جامعه را چگونه توجيه …

ادامه نوشته »

قرآن و تاريخ

قرآن و تاريخ مسأله انتظار فرج كه موضوع بحث اين گفتار است ضمن اينكه بحث فلسفی و اجتماعی است ، بحثی دينی و اسلامی است و همچنانكه گفتيم ريشه قرآنی دارد . پس قبل از آن كه درباره چگونگی انتظار به بررسی بپردازيم بايد …

ادامه نوشته »

قيام و انقلاب مهدی ( ع ) از ديدگاه فلسفه تاريخ

قيام و انقلاب مهدی ( ع ) از ديدگاه فلسفه تاريخ قيام و انقلاب مهدی ( ع ) از ديدگاه فلسفه تاريخ متفكر شهيد استاد مرتضی مطهری چاپ سيزدهم : 12 ارديبهشت 1373 ناشر : انتشارات صدرا ( با كسب اجازه از شورای نظارت …

ادامه نوشته »

مدّعيان دروغين

مدّعيان دروغين آيا مهدى ظهور نكرده در طول تاريخ اسلام، تقريباً از همان قرن نخست، به نام كسانى برخورد مى كنيم كه با گذاردن نام «مهدى موعود» بر خود، و يا چسباندن اين عنوان از سوى ديگران به آنها، داعيه هاى بزرگى داشتند، يا براى آنها …

ادامه نوشته »

روش حكومت جهانى او

روش حكومت جهانى او   سه دوران   سه دوران مشخّص در مورد انقلابى بزرگ تاريخ بشر، مهدى(عليه السلام)وجود دارد: 1ـ دوران آمادگى و انتظار و نشانه هاى ظهور 2ـ دوران تحقّق انقلاب و مبارزه با ظلم و فساد 3ـ دوران حكومت حقّ و عدالت …

ادامه نوشته »

راه پيروزى آن مصلح بزرگ

راه پيروزى آن مصلح بزرگ   آيا او با شمشير قيام مى كند   مى دانيم شرط مهمّ پيروزى بر دشمن برترى نيروهاست; اين نيروها تنها شامل نيروهاى نظامى نمى شود; بلكه برترى از نظر قدرت روحى و ايمان به هدف، و استحكام پايه هاى اقتصادى و اجتماعى، …

ادامه نوشته »