خانه » داستانهایی از امام زمان (عج)

داستانهایی از امام زمان (عج)

دانلود کتاب:فلسفه تاريخ جلد دوم

دانلود کتاب:فلسفه تاريخ جلد دوم نام كتاب : فلسفه تاريخ جلد دوم متفكر شهيد استاد مرتضی مطهری بصورت فايل html فهرست مطالب مقدمه 6 بخش اول : ريشه‏های فكری فلسفه ماركس واقعيتها و افكار موثر در ماركس 12 نگاهی به فلسفه دكارت و فلسفه …

ادامه نوشته »

اظهار محبّت نسبت به حضرت مهدى (عجّ)

اظهار محبّت نسبت به حضرت مهدى (عجّ) صبحدم پيك مسيحا دم جانان آمد گفت برخيز كه آرامِ دم و جان آمد اين نسيم ملكوتى ز كدامين چمن است كه چو انفاس سحر غاليه افشان آمد مى كند مرغ سحر زمزمه بر شاخه گل كه …

ادامه نوشته »

پنج درس ارزشمند و آموزنده

پنج درس ارزشمند و آموزنده 1 – يكى از اصحاب امام حسن عسكرى عليه السلام به نام ابوهارون حكايت كند: روزى خدمت آن حضرت شرفياب شدم ، نوزادى را در حضور او ديدم – كه همچون ماه شب چهارده نورانى بود – قنداقه او …

ادامه نوشته »

منقبت دوازدهمين ستاره هدايت

منقبت دوازدهمين ستاره هدايت افسوس كه عمرى پى اغيار دويديم از يار بمانديم و به مقصد نرسيديم سرمايه ز كف رفت و تجارت ننموديم جز حسرت و اندوه متاعى نخريديم پس سعى نموديم كه ببينيم رخ دوست جان ها به لب آمد، رخ دلدار …

ادامه نوشته »

جواب نامه و ناراحتى از برگشت هديه

جواب نامه و ناراحتى از برگشت هديه و نيز مرحوم شيخ مفيد، صدوق ، كلينى و ديگر بزرگان رضوان اللّه عليهم ، به نقل از شخصى به نام حسن فرزند فضل بن زيد – از اهالى يمن – حكايت كند:

ادامه نوشته »

تقسيم عادلانه و حكم بر حقايق مذاهب

تقسيم عادلانه و حكم بر حقايق مذاهب مرحوم شيخ صدوق و بعضى ديگر از بزرگان رضوان اللّه عليهم به نقل از جابر جعفى – كه يكى از روات حديث و از اصحاب امام باقر عليه السلام است – حكايت كنند:

ادامه نوشته »

راهنمائى و كمك به حاجى اسدآبادىِ گم گشته

راهنمائى و كمك به حاجى اسدآبادىِ گم گشته محدّثين و تاريخ ‌نويسان شيعه و سنّى در كتاب هاى مختلف ، به نقل از شخصى به نام راشد همدانى از اهالى اسدآباد حكايت كنند:

ادامه نوشته »

زيارت امام حسين (ع ) و همراهى با يكى از مخالفين

زيارت امام حسين (ع ) و همراهى با يكى از مخالفين يكى از مشايخ و بزرگان طايفه زيديّه به نام اءبوسوره محمّد بن حسين تميمى حكايت كند: روزى از كوفه به قصد زيارت قبر امام حسين عليه السلام حركت كردم ، وقتى وارد حرم …

ادامه نوشته »

نابودى آثار ظالمان و قتل مخالفان بعد از بيان حجّت

نابودى آثار ظالمان و قتل مخالفان بعد از بيان حجّت يكى از اصحاب و شاگردان امام جعفر صادق عليه السلام ، به نام مفضّل ، از آن حضرت سؤال نمود: هنگامى كه حضرت مهدى صلوات اللّه عليه ظهور نمايد با ساختمان كعبه چه خواهد …

ادامه نوشته »