خانه » سخنان گهربار معصومین (ع)

سخنان گهربار معصومین (ع)

از علي(ع) آموز اخلاص عمل

از علي(ع) آموز اخلاص عمل بزرگ ترين گناه                                    ترس است بزرگترين تفريح                                      کار است بزرگترين بلا                                     نوميدي است بزرگترين شجاعت                                   صبر است بزرگترين استاد                                    تجربه است بزرگترين اسرار                                    مرگ است بزرگترين سود                              فرزند نيک است بزرگترين هديه                                  گذشت است بزرگترين سرمايه                     اعتماد به نفس …

ادامه نوشته »