سخنان گهربار معصومین (ع)

امام رضا (ع)

مال جمع نمي شود مگر با بخل شديد ، آرزوي دراز ، حرص زياد ، قطع صلحه رحم، مقدم داشتن دنيا برآخرت امام رضا (ع)

ادامه نوشته »

امام علی (ع)

بگذاريد و بگذريد ببينيد و دل نبنديد چشم بيندازيد و دل نبازيد که دير يا زود بايد گذاشت و رفت. امام علی (ع)

ادامه نوشته »

امام علی (ع)

هر آمدنی را رفتنی است و هر انتصابی را عزلی خوشا به حال آنانکه در طاعت خالق و درخدمت مخلوقند. امام علی (ع)

ادامه نوشته »

از علي(ع) آموز اخلاص عمل

از علي(ع) آموز اخلاص عمل بزرگ ترين گناه                                    ترس است بزرگترين تفريح                                      کار است بزرگترين بلا                                     نوميدي است بزرگترين شجاعت                                   صبر است بزرگترين استاد                                    تجربه است بزرگترين اسرار                                    مرگ است بزرگترين سود                              فرزند نيک است بزرگترين هديه                                  گذشت است بزرگترين سرمايه                     اعتماد به نفس است

ادامه نوشته »