كتاب : داستانهاى عارفانه

پی نوشته های:كتاب : داستانهاى عارفانه در آثار (علامه حسن زاده آملى)

1- اعراف / 176. 2- نهج البلاغه ، نامه 31. 3- نهج البلاغه ، خطبه 86. 4- نهج البلاغه ، خطبه 182. 5- رساله حول الرؤ يه ، ص 46. 6- ((اصول كافى ))، ج 1، ص 63، به اعراب راقم . 7- هزار و يك كلمه – 1، ص 434 – 433. 8- هزار و يك كلمه ، ج …

ادامه نوشته »

مناظره با ابوحنيفه

مناظره با ابوحنيفه ((ابوجعفر، محمد بن عمان احول ، يكى از اصحاب ابوعبدالله ، جعفر بن محمد صادق عليه السلام مى باشد كه شخصى بوده خوش اعتقاد و ره يافته ، و در علم كلام ، ماهر و حاضر جواب بوده و با ابوحنيفه مناظراتى داشته است . چون امام صادق عليه السلام رحلت يافت ، ابوحنيفه او را گفت …

ادامه نوشته »

مجازات مرد نصرانى

مجازات مرد نصرانى ((مردى نصرانى كه به زنى مسلمان تجاوز كرده بود، نزد متوكل آوردند. متوكل بر آن شد تا بر او حدى جارى كند، ولى او اسلام آورد و مسلمان شد. يحيى بن اكثم گفت : ايمان آوردنش ، شرك و عمل خلافش را از ميان برد. بعضى ديگر گفتند: سه حد بر او واجب است . ديگران نيز …

ادامه نوشته »

قضاوت با كتاب خدا

قضاوت با كتاب خدا ((عمر دستور داد زنى را كه مدت باردارى اش شش ماه بوده است (و فرزند از او به دنيا آمد)، رجم كنند؛ اميرمؤ منان بدو فرمود: از كتاب خداى تعالى ، عليه (حكم ) تو دليل مى آورم ؛ در آن جا كه مى فرمايد: و حمله و فصاله ثلثون شهرا(326) و نيز مى فرمايد: والوالدات …

ادامه نوشته »

انتقام بدن

انتقام بدن ناز پرورد تنعم نبرد راه به دوست عاشقى شيوه رندان بلاكش باشد يكى از آشنايان – خدا رحمتش كناد – در وسط تابستان در غير ماه مبارك رمضان روزه داشت ، به او گفتم : آقا شما در اين سن و در اين هواى گرم و سوزان روزه داريد؟! در جوابم گفت : من از اين بدن سيلى …

ادامه نوشته »

آداب حج

آداب حج شبلى به حج رفته بود و پس از انجام اعمال حج به حضور امام سيدالساجدين عليه السلام مشرف شد، امام عليه السلام از وى پرسيد: اى شبلى حج گزاردى ؟ شبلى : آرى يا ابن رسول الله . امام عليه السلام : زمانى كه به ميقات فرود آمدى آيا نيّت كرده اى كه جامه معصيت را از خود …

ادامه نوشته »

كليد در رزق

كليد در رزق استاد مرحوم علامه محمد حسين فاضل تونى – رضوان الله تعالى عليه – از تنگدستى و پريشان روزگارى ميرعماد حسنى در آغاز كار، حكايت فرمود كه وى به شوق و ذوق فطرى و نعمت عشق خدادادى در خطه تعليم خط سير مى كرد، وقتى دو تا نون نوشت و مادرش را داور گرفت كه اين نون خوش …

ادامه نوشته »

تقسيم روزى در بامداد

تقسيم روزى در بامداد صاحب شريعت حضرت محمد مصطفى صلى الله عليه و آله وسلم فرمود: الصحبة تمنع الرزق ، صبحه بضم صاد خواب بامداد است . معنى ظاهر آن ظاهر است ، و باطن آن اين كه بامداد هنگام شكار مردم كار است . در ترك الاطناب فى شرح الشهاب آورده كه پيغامبر صلى الله عليه و آله وسلم …

ادامه نوشته »

ضجه كنندگان زياد، حاجى واقعى كم

ضجه كنندگان زياد، حاجى واقعى كم از امام صادق عليه السلام مى پرسند: فضل ما بر مخالف ما چيست كه سوگند به خدا مرد را (مخالف را) مى بينيم دل آسوده تر و مال دارتر و خوش زندگى تر و نيكو حال تر و به بهشت آزمندتر است ؟ امام عليه السلام در پاسخ خاموشى گزيد تا به سرزمين ابطح …

ادامه نوشته »

مايه فخر

مايه فخر نقل است كه سالى هارون الرشيد به حج آمده بود. پس ، در حالى كه گروهى از قريش و بزرگان قبايل و موسى بن جعفر همراه او بودند، براى مفاخره رو به قبر حضرت رسول صلى الله عليه و آله وسلم كرد و گفت : السلام عليك يا رسول الله ! يا ابن عمّ. حضرت موسى بن جعفر …

ادامه نوشته »