خانه » كتاب : داستانهاى عارفانه

كتاب : داستانهاى عارفانه

پی نوشته های:كتاب : داستانهاى عارفانه در آثار (علامه حسن زاده آملى)

1- اعراف / 176. 2- نهج البلاغه ، نامه 31. 3- نهج البلاغه ، خطبه 86. 4- نهج البلاغه ، خطبه 182. 5- رساله حول الرؤ يه ، ص 46. 6- ((اصول كافى ))، ج 1، ص 63، به اعراب راقم . 7- هزار …

ادامه نوشته »

مناظره با ابوحنيفه

مناظره با ابوحنيفه ((ابوجعفر، محمد بن عمان احول ، يكى از اصحاب ابوعبدالله ، جعفر بن محمد صادق عليه السلام مى باشد كه شخصى بوده خوش اعتقاد و ره يافته ، و در علم كلام ، ماهر و حاضر جواب بوده و با ابوحنيفه …

ادامه نوشته »

تقسيم روزى در بامداد

تقسيم روزى در بامداد صاحب شريعت حضرت محمد مصطفى صلى الله عليه و آله وسلم فرمود: الصحبة تمنع الرزق ، صبحه بضم صاد خواب بامداد است . معنى ظاهر آن ظاهر است ، و باطن آن اين كه بامداد هنگام شكار مردم كار است …

ادامه نوشته »