خانه » كتاب : داستانهاى عارفانه

كتاب : داستانهاى عارفانه

پی نوشته های:كتاب : داستانهاى عارفانه در آثار (علامه حسن زاده آملى)

1- اعراف / 176. 2- نهج البلاغه ، نامه 31. 3- نهج البلاغه ، خطبه 86. 4- نهج البلاغه ، خطبه 182. 5- رساله حول الرؤ يه ، ص 46. 6- ((اصول كافى ))، ج 1، ص 63، به اعراب راقم . 7- هزار …

ادامه نوشته »

مناظره با ابوحنيفه

مناظره با ابوحنيفه ((ابوجعفر، محمد بن عمان احول ، يكى از اصحاب ابوعبدالله ، جعفر بن محمد صادق عليه السلام مى باشد كه شخصى بوده خوش اعتقاد و ره يافته ، و در علم كلام ، ماهر و حاضر جواب بوده و با ابوحنيفه …

ادامه نوشته »

مجازات مرد نصرانى

مجازات مرد نصرانى ((مردى نصرانى كه به زنى مسلمان تجاوز كرده بود، نزد متوكل آوردند. متوكل بر آن شد تا بر او حدى جارى كند، ولى او اسلام آورد و مسلمان شد. يحيى بن اكثم گفت : ايمان آوردنش ، شرك و عمل خلافش …

ادامه نوشته »

كليد در رزق

كليد در رزق استاد مرحوم علامه محمد حسين فاضل تونى – رضوان الله تعالى عليه – از تنگدستى و پريشان روزگارى ميرعماد حسنى در آغاز كار، حكايت فرمود كه وى به شوق و ذوق فطرى و نعمت عشق خدادادى در خطه تعليم خط سير …

ادامه نوشته »

تقسيم روزى در بامداد

تقسيم روزى در بامداد صاحب شريعت حضرت محمد مصطفى صلى الله عليه و آله وسلم فرمود: الصحبة تمنع الرزق ، صبحه بضم صاد خواب بامداد است . معنى ظاهر آن ظاهر است ، و باطن آن اين كه بامداد هنگام شكار مردم كار است …

ادامه نوشته »

ضجه كنندگان زياد، حاجى واقعى كم

ضجه كنندگان زياد، حاجى واقعى كم از امام صادق عليه السلام مى پرسند: فضل ما بر مخالف ما چيست كه سوگند به خدا مرد را (مخالف را) مى بينيم دل آسوده تر و مال دارتر و خوش زندگى تر و نيكو حال تر و …

ادامه نوشته »