خانه » بایگانی برچسب: اگر از حال انسان معلوم شود که می خواهد نماز شب بخواند بیدارش می کنند….

بایگانی برچسب: اگر از حال انسان معلوم شود که می خواهد نماز شب بخواند بیدارش می کنند….