خانه » بایگانی برچسب: بس است ساقه شکستن

بایگانی برچسب: بس است ساقه شکستن

بس است ساقه شکستن

بس است ساقه شکستن کجاست قامت سبزت؟ بهارمان بس نيست دو چشم ميکنم اين کوه وکاه رابرراه چه فکرميکنى اى مهربانترين! روشن مخواه گريه بپرهيزد از من اى مولا! کجاى خاک بخوابانم اين همه گل را؟ زياد فکر سفر مى کنى،  دل ناچيز!   …

ادامه نوشته »