بایگانی برچسب: بهار در آدينه

بهار در آدينه

بهار در آدينه چه باشم وچه نباشم، بهاردرراه است نگاه منتظران،  عاشقانه ميخواند به جاده هايکسالت، به جاده هاى تهى کسى که با نفس آفتابياش دارد کدام جمعه؟!ندانسته ام، ولى پيداست دلم خوش است ميان شکنجه ى پاييز   بهار،  همنفس ذوالفقار در راه است که آفتاب شب انتظار در راه است خبر دهيد که آن تکسواردرراه است سر شکستن …

ادامه نوشته »