بایگانی برچسب: شهيد جهانگير ايزدي

شهيد جهانگير ايزدي

پيام من به ملت شهيدپرور ايران اين است كه راه شهيدان را دنبال كنند تا يك وقت خداي ناكرده، خون اين شهيدان پايمال نشود. بايد هر چه در توان است از خون شهيدان پاسداري كرد تا در دنيا تا ابد اسم شهدا به جا ماند . شهيد جهانگير ايزدي  من در دوران اسارت دو بار شاهد تعریف عراقیها از امام …

ادامه نوشته »

شهيد جهانگير ايزدي

شهدا پيام من به ملت شهيدپرور ايران اين است كه راه شهيدان را دنبال كنند تا يك وقت خداي ناكرده، خون اين شهيدان پايمال نشود. بايد هر چه در توان است از خون شهيدان پاسداري كرد تا در دنيا تا ابد اسم شهدا به جا ماند . شهيد جهانگير ايزدي با تعدادی از برادران گردان جهت رفتن به مرخصی همراه …

ادامه نوشته »