خانه » بایگانی برچسب: «قَلِیل مدوم علیه خیرٌ من کثیرٍ مملُول منه»

بایگانی برچسب: «قَلِیل مدوم علیه خیرٌ من کثیرٍ مملُول منه»