بایگانی برچسب: مهارت صبرآموزی

مهارت صبرآموزی

مشاوره مهارت صبرآموزی «صبر»به معنی انبارکردن دردها و غصه در دل و بیرون نریختن و بروز ندادن مشکلات نیست. انسان صبور در برابر ضربه های حوادث مقاومت می ورزد و برای کاهش فشار روانی حاصل از آن مهارت و هنر دارد. مهارت یک شبه به دست نمی آید مهارت را باید با «تکرار» و «دقت و هشیاری» قبل از فرو …

ادامه نوشته »