بایگانی برچسب: وظيفه بدهكار در برابر طلبكار متوفّى

وظيفه بدهكار در برابر طلبكار متوفّى

احکام وظيفه بدهكار در برابر طلبكار متوفّى س: بدهكار در برابر طلبكارى كه فوت شده است چه وظيفه اى دارد؟ ج) وظيفه او اين است كه بدهكارى خود را به ورثه ميّت به نسبت ارثى كه مى برند بپردازد و يا اگر ميّت وصى عادلى دارد، به او بپردازد.

ادامه نوشته »