بایگانی برچسب: وعده سبز

وعده سبز

وعده سبز آسمان گستره ى خرّم آبادى ما دفتر هستى وديوان بلند ملکوت بربلنداى شگفت آور بنيان جهان کوه تاکوه، پرازجارى پژواک جنون در فراسوى رهايى،  آن تکبير کبير آى آيينه ى موعود! بپا کن ما را مژده اى دوست که گل ميکند آن (وعده ى سبز)   صبح، آيينه ى اوصاف سحر زادى ما همه حيرت زده از ذوق …

ادامه نوشته »