بایگانی برچسب: ☘آثار معرفت الله در شادی انسان☘

☘آثار معرفت الله در شادی انسان☘

❄️?❄️?❄️?❄️?❄️ #شادی #استادمحمدشجاعی جلسه(8)،مورخ ۹۴/11/10 ❄️تأثیر روانی معرفت الله در شادی انسان❄️ ✨شناخت خدا مبتنی بر باور صحیح از اوست و تأمین زندگی شاد، به معنی واقعی آن، مستلزم هزینه‌هایی چون چشم فروبستن از برخی شادی‌ها و لذت‌های دنیوی و بدست آوردن لذت های معنوی است. بنابراین هر چه میزان معرفت انسان نسبت به اسماء و صفات الهی بیشتر باشد، …

ادامه نوشته »