بایگانی برچسب: ✅هیچ موجودی به اندازه انسان نیازمند به ساخته شدن نیست،

✅هیچ موجودی به اندازه انسان نیازمند به ساخته شدن نیست،

✅هیچ موجودی به اندازه انسان نیازمند به ساخته شدن نیست، ✅و به اندازه انسان قابل ساخته شدن نیست، ✅و به اندازه انسان ارزشِ ساخته شده اش با ارزشِ ساخته نشده اش، اینقدر تفاوت ندارد. ?استاد شهید مرتضی مطهری @askdin_com

ادامه نوشته »