بایگانی برچسب: ⭕️ منجی در ادیان غیر ابراهیمی

⭕️ منجی در ادیان غیر ابراهیمی

⭕️ منجی در ادیان غیر ابراهیمی ? ادیانی که بعد از حضرت ابراهیم توسط پیامبران الهی برای بشر، آورده شده را “ادیان ابراهیمی” می گویند؛ یهود، مسیحیت و اسلام، ابراهیمی اند و خصوصیت بزرگ این ادیان، اشتراک شان در توحید، معاد و نبوت است برای همین به آنها «ادیان توحیدی» هم می گویند. ? ادیان قبل از حضرت ابراهیم را …

ادامه نوشته »