بایگانی برچسب: ? هر کس در دنیا تحقیر و کوچک شد،

? هر کس در دنیا تحقیر و کوچک شد،

? هر کس در دنیا تحقیر و کوچک شد، در حقیقت در حال جهنم درست کردن برای خود است و این خطری است که باید به آن توجه کنیم.اگر کسی شاد نیست مقصر خودش است. چون غم در اسلام برای مؤمن هم جرم است و هم مریضی. چنانکه فرموند: « الغَمُّ مَرَضُ النَّفْسِ = غم بیماری نفس است». #استادمحمدشجاعی @montazer_ir

ادامه نوشته »