خانه » بایگانی برچسب: ?پیامبر خدا(ص): ✨هرگاه کسی به چهره همسرش وهمسرش به چهره او بنگرد،

بایگانی برچسب: ?پیامبر خدا(ص): ✨هرگاه کسی به چهره همسرش وهمسرش به چهره او بنگرد،

?پیامبر خدا(ص): ✨هرگاه کسی به چهره همسرش وهمسرش به چهره او بنگرد،

????? ?پیامبر خدا(ص): ✨هرگاه کسی به چهره همسرش وهمسرش به چهره او بنگرد، خداوند به آن دو، با نگاه مهرآمیز مینگرد و هرگاه دست یکدیگر را بگیرند، گناهان آن دو، از لاى انگشتانشان فرو میریزد.✨ ?این راههای به ظاهر ساده و کوچک علاوه بر …

ادامه نوشته »