سرخط خبرها

96. بزرگ همت تر از حاتم

96. بزرگ همت تر از حاتم از حاتم (سخاوتمند معروف و ماندگار تاريخ ) پرسيدند: ((آيا بزرگ همت تر از خود در جهان ديده اى ؟ يا شنيده اى ؟ )) جواب داد: روزى چهل شتر براى سران عرب قربان كردم ، آن روز …

ادامه نوشته »

95. پرهيز از رفتن به نزد نامرد

95. پرهيز از رفتن به نزد نامرد در شهر بندرى اسكندريه مصر، بر اثر خشكسالى شديد آن چنان آذوقه و خوراك كم شد كه گويى درهاى آسمان بسته شده ، و فرياد اهل زمين به آسمان پيوسته بود، پارسايان تهيدست در سخت ترين خطر …

ادامه نوشته »

94. عطايش را به لقايش بخشيدم

94. عطايش را به لقايش بخشيدم يكى از پارسايان بشدت نيازمند و تهيدست شد، شخصى به او گفت : ((فلان كس ثروت بى اندازه دارد، اگر او به نيازمندى تو آگاه شود، بى درنگ در رفع نيازمنديت بكوشد.)) پارسا گفت : مرا نزد او …

ادامه نوشته »

93. نتيجه شوم ، دست سوال بسوى ثروتمند

93. نتيجه شوم ، دست سوال بسوى ثروتمند يكى از علما، عيالوار بود و از اين رو خرج بسيار داشت ، ولى درآمدش ‍ اندك بود، ماجرا را به يكى از بزرگان ثروتمند كه ارادت بسيار به آن عالم داشت ، بيان كرد، آن …

ادامه نوشته »

92. دورى از دراز كردن دست سؤ ال به سوى فقير

92. دورى از دراز كردن دست سؤ ال به سوى فقير جوانمردى در جنگ با سپاه تاتار (در زمينى از تركمنستان ) به زخمى شديد مبتلا شد، شخصى به او گفت : ((فلان بازرگان ، نوشداروى شفابخش دارد، اگر از او اين دارو را …

ادامه نوشته »

91. ترك ذلت زير بار قرض رفتن

91. ترك ذلت زير بار قرض رفتن در شهر ((واسط )) (بين كوفه و بصره ) چند نفر پارسا از بقالى نسيه برده بودند و مبلغى بدهكار او بودند. بقال پى در پى از آنها مى خواست كه بدهكارى خود را بپردازند، و با …

ادامه نوشته »

90. خوردن و نوشيدن به اندازه

90. خوردن و نوشيدن به اندازه يكى از حكيمان فرزانه ، همواره به پسرش نصيحت مى كرد كه : ((غذاى زياد نخور، زيرا سيرى موجب رنجورى است .)) پسرش در جواب او مى گفت : اى پدر! گرسنگى گشته شدن (يا يك نوع مرگ …

ادامه نوشته »

89. مرگ قوى و زنده ماندن ضعيف ، چرا؟

89. مرگ قوى و زنده ماندن ضعيف ، چرا؟ دو پارسا از اهالى خراسان ، با هم به سفر رفتند، يكى از آنها ضعيف بود و هر دو شب ، يكبار غذا مى خورد، ديگرى قوى بود و روزى سه بار غذا مى خورد، …

ادامه نوشته »

88.نيرو گيرنده از غذا باش نه حمال آن

88.نيرو گيرنده از غذا باش نه حمال آن ((اردشير بابكان )) (مؤ سس سلسله پادشاهان ساسانى ، كه از سال 224 تا 241 ميلادى پادشاه نمود) از طبيبان عرب پرسيد: ((روزى بايد چه اندازه غذا خورد؟ )) طبيب عرب : به اندازه صد درهم …

ادامه نوشته »

87. سلامتى مردم مدينه و دكتر بى مشترى

87. سلامتى مردم مدينه و دكتر بى مشترى عصر پيامبر صلى الله عليه و آله بود، يكى از شاهان غير عرب ، پزشك حاذقى را به محضر رسول خدا در مدينه فرستاد (تا به درمان بيماران آن ديار بپردازد ) آن پزشك يك سال …

ادامه نوشته »