خانه » دانلود كتاب هاي مذهبي بصورت فايل html » دانلود کتاب:اصلاحات آمريكائى
23  

دانلود کتاب:اصلاحات آمريكائى

دانلود کتاب:اصلاحات آمريكائى

محمد باقر ذوالقدر

           بصورت فایل html

پيش گفتار
گفتارى پيرامون اصلاحات و امنيّت ملّى
امنيّت ملّى
تهديد امنيّت ملّى
اصلاحات اجتماعى
تعريف اصلاح
اصلاحات در فرهنگ غرب
اصلاحات در فرهنگ اسلامى
نهضت شيعى و اصلاحات
دو رويكرد متضاد به اصلاحات
اصلاحات دينى ، مشخصات و مصاديق آن
اصلاحات آمريكايى
استراتژى هاى آمريكا براى براندازى نظام جمهورى اسلامى
1 – استراتژى قيام و جنگ مسلحانه داخلى
2 – استراتژى حمله مستقيم و كودتا
3 – استراتژى جنگ تمام عيار
4 – استراتژى تشديد مهار و تغيير از درون
5 – استراتژى اصلاحات و فروپاشى
عناوين و برنامه هاى اصلاحات آمريكايى
1 – حذف دين از عرصه حيات سياسى و اجتماعى كشور
2 – آزادى و اباحه گرى
3 – ختم انقلاب و پايان دوران انقلابيگرى
4 – بركنارى روحانيّت از مصادر امور و حذف نهاد روحانيّت شيعه
5 – تحديد و حذف ولايت فقيه و رهبرى جامعه
6 – تغيير قانون اساسى و قوانين موضوعه كشور
7 – حذف نهادهاى پاسدار حاكميت دينى
8 – توقف اجراى احكام اسلامى
9 – الحاق به فرهنگ جهانى
10 – احياى ملى گرايى و بازگشت به سنتهاىماقبل اسلام
11 – برقرارى رابطه با آمريكا و همراهى با روند صلح خاورميانه
12 – ورود سرمايه داران و شركتهاى خارجى و باز كردن درهاى اقتصاد كشور بهروى غرب
13 – اصلاح و رفرم در دين
14 – اصالت بخشيدن به جريانهاى قومى و اقليّت هاى موجود در كشور
15 – تغيير نگاه و نگرش نسبت به غرب
16 – پياده كردن الگوهاى غربى
ضميمه (1)
ضميمه (2)
ضميمه (3)
1 – حذف دين از عرصه حيات سياسى و اجتماعى
2 – آزادى و اباحه گرى
3 – ختم انقلاب
4 – روحانيّت
5 – ولايت فقيه و رهبرى جامعه
6 – قانون اساسى و قوانين موضوعه كشور
7 – نهادهاى پاسدار حاكميت دينى
8 – احكام اسلامى
9 – فرهنگ جهانى
10 – ملى گرايى و بازگشت به سنتهاى ماقبل اسلام
11 – رابطه با آمريكا و همراهى با روند صلح خاورميانه
12 – سرمايه گذارى خارجى
13 – اصلاح و رفرم در دين
14 – جريانهاى قومى واقليّت ها
15 – نگرش نسبت به غرب
16 – الگوهاى غربى

برای دانلودکتاب : اصلاحات آمريكائى بر روی لینک زیر کلیک کنید

لینک اصلاح شده جدید

   

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.