خانه » دانلود كتاب هاي مذهبي بصورت فايل html » دانلود کتاب رساله سيروسلوك بحرالعلوم
23  

دانلود کتاب رساله سيروسلوك بحرالعلوم

دانلود کتاب رساله سيروسلوك بحرالعلوم

           بصورت فایل html

بسم الله الرحمن الرحيم

کتاب رساله سيروسلوك بحرالعلوم / فهرست

 

مقدمه

 • صحت املايي و انشايي نسخه حاضر

 • صحت انتساب رساله به مرحوم بحرالعلوم

 • ترجمه و شرح حال بحرالعلوم

بخش‌ اوّل‌: طرح‌ كلّي‌ از حقيقت‌ سُلوك‌ الي‌ الله‌ و مقصد آن‌ و شرح‌ منازل‌ عالم‌ خلوص‌ و عوالم‌ قبل‌ و بعد از آن‌

فصل اول: خاصيت عدد چهل در ظهور استعدادات

 • خاصيت عدد چهل در ظهور استعدادات

 • نسبت انسان با قواي چهارگانه عقليه، وهميه، غضبيه و شهويه

 • شواهد گوناگون بر خاصيت عدد چهل در به فعليت رساندن قوا و حصول ملكات

 • روايت ظهور حكمت از قلب به زبان

فصل دوم: معرفت اجماليه مقصد

 • مقصد سالك و مراتب آن

 • مقام مظهريت انوار الهيه

 • احاطه كليه به عوالم الهيه

فصل‌ سوّم‌: دخول‌ به‌ عالم‌ خلوص‌ و معرفت‌ آن‌

 • اقسام خلوص و اخلاص

 • خصوصيات و مقامات واصلان به مرتبه خلوص ذاتي(مخلَصين)

 • دو گونه قتل في سبيل الله

 • احكام و مراحل جهاد

 • معيار شناخت منافق از مومن

فصل چهارم‌: سير در منازل‌ چهل‌ گانة‌ عالم‌ خلوص‌

 • منازل‌ چهل‌ گانة‌ عالم‌ خلوص‌

 • مجرد دخول در عالم خلوص كافي نيست

 • عوالم مقدم بر عالم خلوص

 • شرح‌ اجمالي‌ عوالم‌ مقدّم‌ بر عالم‌ خلوص‌

 • شرح‌ تفصيلي‌ عوالم‌ دوازده‌ گانة‌ مقدّم‌ بر عالَم‌ خلوص: ‌

 • اوّل‌ اسلام‌ اصغر

 • دويم‌ ، ايمان‌ اصغر

 • سيّم‌ ، اسلام اكبر

 • چهارم‌ ، ايمان‌ اكبر

 • پنجم‌ ، هجرت‌ كبري

 • ششم‌ ، جهاد اكبر

 •  هفتم‌ ، فتح‌ و ظفر بر جنود شيطان‌

 • هشتم‌ ، اسلام‌ اعظم

 • نهم‌ ، ايمان‌ أعظم

 • دهم‌ ، هجرت‌ عُظمي‌

 • يازدهم‌ ، جهاد اعظم‌

 • دوازدهم‌ ، عالم‌ خلوص

بخش‌ دوّم‌: در طريق‌ سلوك‌ و مسافرت‌ الي‌ الله‌ به‌ دو بيان‌

فصل اول: بيان اجمالي در طريق سلوك الي الله

 • در صورت عدم يقين علمي بايد دست به تضرع و ابتهال گشود

 • علم و عمل مورث يكديگر هستند

 • لزوم حظ ايماني جميع اعضاء و جوارح

 • ضرورت نيل به احكام طب روحاني براي اصلاح باطن

 • لزوم استاد و شيخ

 • شرايط استاد فقه نفس

 • صعوبت شناخت استاد روحاني و لزوم ملازمت و مراقبت شيخ روحاني براي شناخت وي

 • ذكر و فكر و تضرع، طريق عمده سير، پس از انتقال از عالم نفس به ملك جبروت است

فصل‌ دوّم‌: بيان‌ تفصيلي‌ در طريقة‌ سلوك‌ إلي‌ الله‌

 • حقيقت سلوك و كليد آن

 • تحصيل علم به احكام ايمان اولين تكليف سالك است

 • لوازم سلوك الي الله

 • أوّل‌ ، ترك‌ عادات‌

 • دوّم‌ ، عزم

 • سيّم‌ ، رفق‌ و مدار

 • چهارم‌ ، وفا .

 • پنجم‌ ، ثبات‌ و دوام‌

 • ششم‌ ، مراقبه

 • هفتم‌ ، محاسبه

 • هشتم‌ ، مؤاخذه‌

 • نهم‌ ، مُسارعت‌

 • دهم‌ ، ارادت

 • يازدهم‌ ، ادب‌ نگاهداشتن‌ نسبت‌ به‌ جناب‌ مقدّس‌ باري‌ و رسول‌ و خلفاي‌ او

 • دوازدهم‌ ، نيّت

 • سيزدهم‌ ، صَمْت‌

 • چهاردهم‌ ، جوع‌ و كم‌ خوري

 • پانزدهم‌ ، خلوت‌

 • شانزدهم‌ ، سَهَر

 • هفدهم‌ ، دوام‌ طهارت‌

 • هيجدهم‌ ، مبالغه‌ در تضرّع‌ و ذلّت‌ و مسكنت‌ و خاكساري‌ در درگاه‌ ربّ   العزّه‌ .

 • نوزدهم‌ ، احتراز از مشتهيات‌ به‌ قدر استطاعت‌ .

 • بيستم‌ ، كتمان‌ سرّ

 • بيست‌ و يكم‌ ، شيخ‌ و اوستاد

 • راه‌شناخت‌استاد‌عام

 • بيست‌ و دوّم‌ ، ورد

 • اقسام وِرد

 • بيست‌ و سوّم‌ ، و بيست‌ و چهارم‌ ، و بيست‌ و پنجم‌: نفي‌ خواطر   ، و فكر و ذكر است‌:

 • در نفي خواطر

 • در ذكر

 • در اقسام ذكر

 • ذكر ذاتي

 • ذكر كبير

 • ذكر نفسي

 • ذكر به طريقه مجمع‌البحرين

 • ذكر اكبر

 • ذكر اعظم

 • در لوازم ذكر:

 • اول:تصور خيالي اسم‌استاد خاص درحال‌ذكر

 • دوم: ذكر كلامي يا وِرد

 • سيّم:‌ مناجات

 • چهارم:‌فكر

 • پنجم: مداومت بر همه اذکار و اوراد

فصل‌ سوّم‌: آثار سلوك‌

فصل‌ چهارم‌: طريق‌ ذكر مؤلّف‌ (ره‌)

برای دانلودکتاب :رساله سيروسلوك بحرالعلوم بر روی لینک زیر کلیک کنید

لینک اصلاح شده جدید

   

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.