خانه » دانلود كتاب هاي مذهبي بصورت فايل html » دانلود كتاب : داستانهاى صاحبدلان
23  

دانلود كتاب : داستانهاى صاحبدلان

كتاب : داستانهاى صاحبدلان

مؤ لف : محمد محمدى اشتهاردى

بصورت فايل html

پيشگفتار
معصوم اول – پيامبر اسلام (صلى الله عليه وآله ):
1 – سفارش اكيد به رعايت موازين اخلاقى
2 – لجاجت و خود محورى مشركان
3 – تجاوز از حريم قانون
4 – جنايتى تكان دهنده از جاهليت
5 – نمونه اى از معاشرت پيامبر (صلى الله عليه وآله )
6 – جبران خسارتهاى بى مورد
7 – پيامبر (صلى الله عليه وآله ) در عبادتگاه يهود
8 – سوال قيصر روم از پيامبر (صلى الله عليه وآله ) و پاسخش
9 – احترام شايان به دو دختر اسير
10 – شخصى كه پيامبر (صلى الله عليه وآله ) او را اهل بهشت خواند، چرا؟
معصوم دوم – يگانه بانوى دو جهان
11 – محبت شديد پيامبر (صلى الله عليه وآله ) به فاطمه (عليهاالسلام )
12 – حجاب و حياى فاطمه (عليهاالسلام )
13 – اوج ارزش راهنمائى كردن
14 – پارسائى و ايثار فاطمه (عليهاالسلام )
15 – خوف از خدا يكى ديگر از ويژگيهاى حضرت فاطمه (سلام الله عليها)
16 – آزاد كردن برده
17 – مطالبه حق
18 – فاطمه (عليهاالسلام ) به ياد قيامت
19 – تابوت جالب و نيك
20 – مقام كنيز زهرا (عليهاالسلام )
معصوم سوم – امام اول :
21 – مساله غدير از ديدگاه امام صادق (عليه السلام )
22 – حسابكشى از خويشتن
23 – شيون و فرياد وحشتناك شيطان
24 – اژدهائى در پله هاى منبر
25 – دادرسى على (عليه السلام ) از مردم
26 – دقت در بيت المال
28 – كيفر دشمنى با على (عليه السلام )
29 – انفاق على (عليه السلام ) در نهان و آشكار و شب و روز
30 – ذوالفقار على (عليه السلام ) در ميدان احد
معصوم چهارم – امام دوم :
31 – گل رسول خدا (صلى الله عليه وآله )
32 – به به چه نيكو مركب و سوارش !
33 – دعاى امام حسن (عليه السلام ) درباره روغن فروش
34 – پاسخ به سوال يهودى
35 – گرويدن مردم ، معيار ارزش نيست
36 – افشاگرى امام حسن بر ضد طاغوت
37 – طاغوت شكنى امام حسن (عليه السلام )
38 – قطع سخنرانى طاغوت
39 – اعدام دو جاسوس
40 – آزادى كنيز
معصوم پنجم – امام سوم :
41 – دلبستگى امام حسين (عليه السلام ) به خدا
42 – درگيرى شديد با مروان
43 – دشمنى و عدم سازش براى خدا نه دنيا
44 – حل مشكل
45 – ابراهيم خليل (عليه السلام ) در سرزمين كربلا
46 – توجه به مستضعفان
47 – جايزه به معلم
48 – گريه امام حسين (عليه السلام ) و دعاى او براى يك رزمنده پير
49 – نمونه اى از شجاعت و وفاى حسين (عليه السلام )
50 – اسلام راهب مسيحى
فرازى از خطبه امام حسين (عليه السلام ) براى لشگر حر در منزلگاه بيضه.
معصوم ششم – امام چهارم
51 – امام سجاد (عليه السلام ) و مردى از غيب
52 – وام گرفتن امام سجاد (عليه السلام )
53 – گناه نا اميدى
54 – عبادت و توجه امام سجاد به ديگران
55 – اخلاق امام ، مرد تند خويى را پشيمان كرد
معصوم هفتم – امام پنجم :
56 – مسؤ وليت قبول رهبرى
57 – صميميت با مردم
58 – نگهدارى ياران از گزند دشمن
59 – نابينائى كه امام را شناخت
60 – زبردستى امام باقر (عليه السلام ) در تيراندازى
معصوم هشتم : امام ششم :
61 – اخطار به دوستان و دلجوئى از آنها
62 – پنجاه ايستگاه بازرسى
63 – خوف امام صادق (عليه السلام ) از خدا
64 – اعتراف دشمن به عظمت مقام امام صادق (عليه السلام )
65 – اختناق و سانسور حكومت عباسى
معصوم نهم – امام هفتم
66 – نمونه اى از عبادت امام كاظم (عليه السلام )
67 – چاهى وحشتناك در راه مكه
68 – وارث علم پيامبران !
69 – فرازى از نامه امام كاظم (عليه السلام ) به هارون
70 – مذاكره امام كاظم با مهدى عباسى درباره فدك
معصوم دهم – امام هشتم :
71 – نگاهى به معاشرت امام هشتم (عليه السلام )
72 – نامه اى از حضرت رضا (عليه السلام ) به فرزندش
73 – شفاعت وسيع ولى مشروط
74 – فريادرسى از مستضعفين
75 – اعجازى عجيب در مورد شهادت حضرت رضا(عليه السلام )
معصوم يازدهم – امام نهم :
76 – عمامه نيكوكار در حضور امام جواد (عليه السلام )
77 – فرازى از علم امام جواد (عليه السلام )
78 – نشانه اى از صدق امامت
79 – نيرنگ مامون خنثى شد:
80 – حسادتى كه موجب كشتن امام شد
معصوم دوازدهم – امام دهم
81 – گرايش فرمانده سپاه به امام هادى (عليه السلام )
82 – تبعيد از مدينه به سامرا
83 – شكوه امام هادى (عليه السلام )
84 – مانورى كه درهم شكست
85 – داستان عجيب اصفهانى
معصوم سيزدهم – امام يازدهم :
86 – پاسخ امام يازدهم به دو سوال مهم
87 – فريادرسى امام عسگرى (عليه السلام ) از دوستان
88 – دلجويى و محبت امام نسبت به دوستان
89 – دگرگونى دشمن سر سخت
90 – تابش نور امامت
معصوم چهاردهم – امام زمان (عج ):
91 – گوشه اى از ويژگيهاى امام مهدى (عليه السلام ) و يارانش
92 – شفاى مرجع نامدار شيعه
93 – توسل به امام زمان باعث دفع بيمارى وبا شد
94 – ملاقات امير اسحاق با امام زمان (عليه السلام )
95 – سفارش امام در مورد نماز صبح و مغرب
96 – اين ضربت از جنگ صفين است
97 – تعليم دعايى كه به اجابت رسيد
98 – كرامت يكى از نواب خاص امام زمان (عليه السلام )
99 – اشعارى از دانشمند معروف اهل تسنن
100 – دعاى هميشگى عصر غيبت
بخش دوم صد داستان گوناگون
101 – عاشقى از عاشقان الله
102 – ذلت طمع
103 – چگونگى صحت تقليد عوام
104 – مقام مؤ من !
105 – جاذبه و دافعه حضرت نوح (عليه السلام )
106 – بهانه گيرى و مجازات سخت
107 – شير مردى از بصره مى آيد
108 – نهى شديد مراجعه به طاغوت
109 – پنجاه سال در جستجوى اين شخص مى گشتم
110 – مناجات سه پيامبر در سه خلوتگاه
111 – پاسخ دندانشكن به طاغوت
112 – سخنى در كفت دست على عليه السلام
113 – مرد ناپاكى كه به كيفر شديد خود رسيد
114 – حكم ناسزا گويى به پيامبر صلى الله عليه وآله
115 – آژير خطر ابليس
116 – مجازات نمك نشناسان
117 – احترام مردگان
118 – جهاد اكبر
119 – پيرمردى عاقبت بخير، در راه مكه
120 – درسى بزرگ از عارفى سترگ
121 – مرد مخلص و نامزد فرصت طلب
122 – مريض صلواتى مى پذيرم
123 – احترام به ارزشها
124 – رعايت عدالت در ميدان اسيران
125 – فتوا و قضاوت خالص
126 – امتياز ذاتى
127 – پاداش و كيفر توجه ، و عدم توجه به بستگان
128 – كيفر سخت رد كننده حاجت مؤ من
129 – دوستان محمد (صلى الله عليه وآله )
130 – پست ترين مخلوق بهترين دارو
132 – داستان زيد و عمرو
133 – دوستى تو خالى
134 – خوف حضرت يحيى (عليه السلام ) از خدا
135 – موعظه طلبيدن يحيى از يك نفر اعدامى
136 – جواز و عدم جواز خود ستايى
137 – پاداش آبرسانى
138 – ميثم تمار از شهادت خود خبر مى دهد
139 – كيفر ترك نهى از منكر
140 – مردى وارسته و مطيع از شاگردان امام صادق (عليه السلام )
141 – پاسخ بجا
142 – لطف خدا به مؤ من
143 – جواب احوالپرسى
144 – انفاقى كه ترك شد!
145 – عايشه ، دو نشانه بزرگ ، را ناديده گرفت
146 – تسليت به عزادار
147 – شهادت حضرت زكريا (عليه السلام )
148 – قضاوت براساس موازين ظاهرى
149 – مرده شويى و گوركن
150 – نفس كشى
151 – محكوميت اسقف مسيحيان
152 – پاسخ به يك سوال ديگر مسيحيان
153 – پاسخ پيامبر (صلى الله عليه وآله ) به سوال يهودى
154 – شرم از خدا
155 – قطع طواف براى رفع حاجت مؤ من
156 – ارزش كمك به برادر مؤ من
157 – ارزش ديدار مؤ من
158 – پيام امام باقر (عليه السلام )
159 – استغفار هر روزه
160 – عاشق شيفته پيامبر(صلى الله عليه وآله )
161 – اهل فضل
162 – مانور قهرمانانه پيامبر (صلى الله عليه وآله )
163 – پدر يتيمان
164 – دادرسى از كنيز
165 – نمونه اى از جنايات معاويه
166 – شكستن پيمان
167 – پاسخ عارف به رباعى بوعلى
168 – پنج موردى كه نيرنگ شيطان بى اثر است
169 – خداوند در هر روزى داراى شانى است
170 – نقشه دشمن حضرت فاطمه (عليهاالسلام ) خنثى شد
171 – زنده شدن پسر نوح
172 – محكوم شدن جمعيت
173 – درختى كه آدم و حوا از آن نهى شدند چه بود؟
174 – شخصيت يعنى اين
175 – اعتراض مادر و پاسخ شيخ
176 – فراموش كردن حوادث جزئى
177 – ايرانيان در قرآن
178 – شخصى نجيب و شخصى نانجيب
179 – صورت ده گروه گنهكار در قيامت !
180 – فرصت
181 – نامه اى به امام و پاسخش
182 – پيام روز و شب
183 – استغفار
184 – شق القمر!
185 – دكتر بى مشترى
186 – گفتگوى دكتر مسيحى با دانشمند اسلامى
187 – سزاى متوكل
188 – دروغگويان
189 – شركت پيامبر (صلى الله عليه وآله ) در حلف الفضول
190 – پاداش ياد حسين (عليه السلام )
191 – به خدمت نگرفتن ميهمان
192 – چشم اشكبار پيامبر (صلى الله عليه وآله )
193 – پنج گردنه
194 – مهربانى پيامبر (صلى الله عليه وآله )
195 – فن فراموش كردن ناگواريها
196 – بهترين دارو براى اعصاب
197 – آجر پاره !!
198 – پاسخ كوبنده به رضا خان
199 – گناه بزرگ استمناء
200 – خروج از مرز ايمان و اسلام
داستانهاى صاحبدلان جلد دوم
وصيت اميرمؤ منان على (عليه السلام ) به امام حسن (عليه السلام ):
مقدمه
1 – يار قهرمان و مخلص
2 – سخن قيصر روم درباره پيامبر اسلام (صلى الله عليه وآله )
3 – كاردان صاحبدلان
4 – اتحاد و برادرى بين مسلمانان
5 – آنهم كار حرام بنام نهى از منكر
6 – معنى رحمت بودن (اختلاف امت !)
7 – جنگ با مسلمانان منحرف
8 – حسرت سلمان هنگام مرگ
9 – سخن هارون هنگام مرگ
10 – نامه كوتاه و پر معنى از يك بانو
11 – خط بطلان بر عربيت
12 – احترام امام خمينى (مدظله ) به شعائر حسينى
13 – شاگرد برجسته
14 – نتيجه آزادگى و صبر
15 – دلاور مردان فارس
16 – دو خصلت على (عليه السلام )
17 – خير مقدم به مؤ من
18 – پايدارى و صبر
19 – زبان حال موسيقى حرام
20 – آدم شريف و پست
21 – دلاور مردى از جنگ احد
22 – پيمودن هفتصد فرسخ براى هفت سوال
23 – احترام به نيكانى كه در صلب پدرند
24 – نشانه ايمان حقيقى
25 – مرگ ذلت بار مامون
26 – يك بانوى قهرمان
27 – شرافت مكه و حج
28 – محكوميت اسقف
29 – جوانان را دريابيد
30 – نارضايتى پيامبر (صلى الله عليه وآله )
31 – استخاره عجيب !
32 – گريه و تكبير مسلمانان
33 – نمونه اى از ساده زيستى امام خمينى
34 – عمر بن عبدالعزيز و راز قدغن كردن سب على (عليه السلام )
35 – برخورد شديد امام صادق (عليه السلام ) با گرانفروش
36 – شان نزول آيه هلاكت
37 – دختر ناصرالدين شاه در خدمت شيخ
38 – تبريك به ظالم
39 – اخطار امام به دوستان و دلجويى از آنها
40 – غذاى على (عليه السلام )
41 – دو درياى عميق
42 – دعاى مشتمل بر اسم اعظم
43 – فقيه و دريافت كننده حق
44 – موعظه كافى
45 – رضايت به عمل خير
46 – پاسخ شاه مصر به سفير پيامبر (صلى الله عليه وآله )
47 – پاسخ به سوال
48 – حساب دقيق خدا در قيامت
49 – سوال قبر
50 – طلبه جوان و مرجع تقليد
51 – قبول توبه كفن دزد
52 – علاقه پيامبر (صلى الله عليه وآله ) به حسين (عليه السلام ) وخبر از شهادت او
53 – انتخاب انقلابى و سرنوشت ساز
54 – كار خرك چى هاى كاشان
55 – ملاقات ناصرالدين شاه با ملا هادى
56 – دلاور مرد آگاهى از ديار ديمامه
57 – بياد شاعر آزاده اهلبيت (عليهم السلام )
58 – مرگ گوارا
59 – گريه عبدالله بن رواحه ، سردار شهيد موته
60 – آزادى سه نفر متخلف
61 – يادى از نواب صفوى شير مرد خدا
62 – خنثى شدن توطئه ستون پنجم دشمن
63 – زرنگتر از زرنگ
64 – پسر دايى معاويه ، ولى فدايى على (عليه السلام )
65 – بانوى قوى دل
66 – برترين چيز
67 – يا نان به اندازه در ده ، يا در به اندازه نان كن !
68 – دلدارى به مصيبت زده
69 – بيعت شكنان شكنجه گر!
70 – سجده هاى طولانى امام كاظم (عليه السلام )
71 – ارزش بيشتر انفاق در سختيها
72 – نمونه اى از كرم على (عليه السلام )
73 – شهادت فرماندار اصفهان در صفين
74 – سخاوت پيامبر (صلى الله عليه وآله )
75 – نمونه اى از شجاعت پيامبر (صلى الله عليه وآله )
76 – سخت دلى ، ممنوع
77 – مناجات يكى از پيامبران از زبان امام باقر (عليه السلام )
78 – از بخيل ، بخيل تر
79 – اوج ايثار على و فاطمه زهرا (عليهماالسلام )
80 – ايثارگرى انصار نسبت به مهاجران
81 – مرد شيفته خدا
82 – آزاد شدن عجيب يك زندانى
83 – پف كردن خورشيد
84 – سخن على (عليه السلام ) به عثمان
85 – جهاد، چهار گونه است
86 – فرق بين مؤ من و كافر، هنگام مرگ
87 – مرگ جوان بى ادب
88 – واى بر اين گونه انسان !
89 – پنج سفارش حضرت خضر (عليه السلام )
90 – پاداش سه خوى نيك
91 – انتقاد شديد امام به مرد بد زبان
92 – ديدار هم اندازه دارد
93 – توبه شرابخوار
94 – عزت نفس فقير
95 – بشارت براى خائف درگاه حق
96 – ايثار
97 – عالم وارسته
98 – شكوه امام (عليه السلام )
99 – سخن عجيب طاغوت هنگام مرگ
100 – ده پند تكان دهنده
101 – پند غرور شكن
102 – پند صاحبدلان
103 – چرا متوكل ، قبر امام حسين (عليه السلام ) را ويران كرد؟
104 – عذاب زبان
105 – غذاى پيامبر (صلى الله عليه وآله ) و گفتار او وقت افطار
106 – گريه پارساى شب
107 – تواضع امام كاظم (عليه السلام )
108 – مجازات سخت غيبت كردن
109 – بوعلى سينا به مرادش رسيد
110 – پاسخ پيامبر (صلى الله عليه وآله ) به هفت سوال
111 – پاسخ قاطع به مسيحيان كارشكن به منكر اسلام
112 – تاسف پيرى 150 ساله ، لحظه مرگ
113 – نتيجه دعا براى پدر و مادر
114 – همه اش باقى مانده !
115 – پاسخ دندانشكن محمد بن حنفيه
116 – دهن كجى سر دسته منافقان
117 – تقدم پيوند مكتبى بر پيوند نسبى
118 – پيرمرد پارسا و زنده دل
119 – افسوس بر گذشته مخور
120 – دنياى مادى از ديدگاه پيامبر (صلى الله عليه وآله )
121 – پاداش برآوردن نياز مسلمانان
122 – نصيحت لقمان
123 – خادم بت ، چگونه هدايت يافت ؟!
124 – گرايش روحانى آگاه مسيحيان به اسلام
125 – پاسخ به سوالات سلمه
126 – گرفتارى پرنده اى در قفس !
127 – حمايت ابوطالب از يك مسلمان
128 – يكى از موارد ذلت مؤ من
129 – جوان هشيار و قاطع
130 – سياست خردمندانه
131 – گريه الياس !
132 – موعظه پر محتوى لقمان
133 – نخستين مسلمان و مبلغ و شهيد طايفه ثقيف
134 – هيئت نمايندگى ثقيف در مدينه
135 – مسابقه چهار شاعر زبردست !
136 – شرم على (ع ) در بحران جنگ
137 – خواهرى قاتل برادرش را مى ستايد
138 – تربيت فرزند
139 – رفيق كيست ؟
140 – ممنوعيت انزوا در عبادت
141 – وزيرى كه نعره كشيد و بيهوش شد!
142 – بيانات پرشور پيامبر (صلى الله عليه و آله )
143 – آخرين سنگ !
144 – گريه مومن !
145 – دستور جامع طب در اسلام
146 – ريشه خشم
147 – مردان و زنان منافق در قيامت
148 – معنى جزاك الله خيرا
149 – سه اشكال دريك قضاوت
150 – اسلام يهودى !
151 – اشعار آتش افروز جنگ حنين
152 – مهربانى به گربه
153 – خبر جانسوز در كنار سفره
154 – نظريه چهار پزشك درباره داروى بى ضرر
155 – بى نيازى از پزشك
156 – روحيه ابوذر در سوگ فرزندان
157 – هديه به مرثيه خوان امام حسين (عليه السلام )
158 – دعاى غلط
159 – آدم دو چهره
160 – پوچ شدن شش هزار سال عبادت
161 – اقرار دشمن به راستگوئى پيامبر (صلى الله عليه و آله )
162 – نمونه اى از وفاى به عهد پيامبر (صلى الله عليه و آله )
163 – همهمه شير
164 – پناهندگى شتر
165 – حاتم و يك نمونه از سخاوت او
166 – آزادى دختر حاتم
167 – اسلام عدى پسر حاتم
168 – پاسخ دندانشكن عدى ، به معاويه
169 – به من سفينه بگوئيد:
170 – پاداش سرشار، براى صابران
171 – گنهكار شايسته ، و عابد ناشايست
172 – نجات از پرتگاه
173 – مژده به گنهكار و هشدار به درستكار
174 – صبر انقلابى پيامبر (صلى الله عليه و آله )
175 – ورود حضرت رضا (عليه السلام ) به قم
176 – عدالت و لطف خدا
177 – مكافات عمل
178 – جوانمردى !
179 – يادآورى آخرت
180 – فال خوب
181 – نگهبانى سگ !
182 – شهادت ، مالك اشتر توسط مامور نفوذى
183 – كودك سياه پوست از پدر و مادر سفيد پوست
184 – گنهكاران توجه كنند!
185 – پيامبر يا دوست صميمى
186 – وفاى پيامبر مهربان (صلى الله عليه و آله )
187 – نامه خواندنى سلمان به عمر
188 – برترى جوئى !!
189 – چوپان هوشيار
190 – محكوم شدن اشرافيت و نفاق
191 – آزاد كردن شرابخوار ناآگاه
192 – پاداش شيعيان راستين
193 – يك آيه اميدواركننده و غرورشكن
194 – شرافت و عزت انسان
195 – اثر نيك نماز
196 – آقا! ما كه دل و قلب تو را نداريم !
197 – توجه به همسايه !
198 – نهى از خنده قهقهه
199 – ارباب و نوكر!!
200 – چهره خندان امام باقر (عليه السلام )

 برای دانلودکتاب :داستانهاى صاحبدلان بر روی لینک زیر کلیک کنید

لینک اصلاح شده جدید

   

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.