خانه » دانلود كتاب هاي مذهبي بصورت فايل html » دانلود كتاب : مجموعه قصه هاى شيرين
23  

دانلود كتاب : مجموعه قصه هاى شيرين

كتاب : مجموعه قصه هاى شيرين

مؤ لف : آيت الله حاج شيخ حسن مصطفوى
بصورت فايل html


قسمت اول
پيشگفتار
پيغمبر اسلام و پادشاه ايران
ظلم تحصيل دار دولت
امانت دارى
تيمور تاش و ملاى رومى
ابوعمر و عبدالملك بن عمير
تفاوت مرتبه بنى اميه و علويين
فيلسوف مشهور ديوجانس يونانى كلبى
در جستجوى آدم كامل
ديوجانس و اسكندر
مكالمه ديوجانس بايك زن
كلام ديوجانس درباره زن
عقيده ديوجانس راجع بزن
ديوجانس و اسكندر
ديوجانس و خانه
ديوجانس در صفات زن چه ميگويد
ديوجانس و طبيب
ديوجانس و كتابت زن
وزير وزن
فقيه و محقق مشهور و ابتداى تربيت او
وزير دانشمنده عباسى
ابوذر غفارى و عثمان بن عفّان
حيله و تزوير عمر و عاص
طلحه و عبدالله بن عمر
زاهد مرتاض فضيل بن عياض كوفى سمرقندى
فقيه عابد سعيد بن جبير از زهاد و بزرگان شيعه
عشق يزيد و حيله معاويه
عاربه گرفتن از بيت المال
منافقين در مرض رسول الله
جزاى قسم خوردن دروغى
كرايه دادن شتر براى هرون
على بن يقطين كارمند دولت
كرامت حضرت جواد عليه السلام
جريان تشكيل دولت بعد از رحلت رسول اكرم
گنجشك و حضرت سليمان
هارون و اهميت علم
محمد ابن ابى حذيفه
بهلول از قبرستان مى آيد
از بهلول احوالپرسى مى كند
زاذان از خواص اصحاب امير المؤ منين ع
محمد بن على بن نعمان دانشمند مشهور
مناظره ديگر مؤ من طاق با ابوحنيفه
عبدالله شدّاد از خواص شيعيان
فضّال بن حسن و مكالمه او با ابى حنيفه
قسمت دوم
پيشگفتار
حضرت صادق عليه السلام و داود طائى
مرد سالخورده و دوحبّه جو
فضل برمكى و مرض برض
فضيل و هارون الرشيد
طغيان عبدالملك بن مروان
مرد آن بود كه ميان
پس از فوت عمر بن خطاب
مكالمه امير المؤ منين ع با خوارج
حضرت صادق ع و ابوحنيفه
بصورت خسيس تر و در معنى عزيزتر
سفيان ثورى و فضيل بن عياض
بيم و لرز ابو ايوب از خليفه
محمّد بن ملكشاه و منجمين
با يزيد بسطامى و ادب
آنچه خدا از سليمان پرسد
حاتم اصم و خليفه
سه نفر در غار
عتابه مادر جعفر برمكى
ديوجانس وزن
انتقام نگرفتن هنگام تسلط
ابن منير شاعر طرابلس
پيغمبر خدا و مرد شبان
سفارش عبدالله بن حاضر
مال حلال بمصرف صحيح ميرسد
خواهر بشر حافى ، و تقوى
در داد و ستد انصاف كردن
ابوعلى دقاق و شيخ ابوالقاسم قشيرى
بدترين مردم در قيامت
شوت پرستى و پرخوردن
زوال ملك بنى اميه
خدمت دخترى بپدرش
جوان مصروع و سلمان فارسى
چرا از مرگ ميترسيم
شرط امر بمعروف كردن
عثمان بن عفان و ابوذر
رابعه و مالك دينار
جوانى بنام مسلم در جنگ جمل
حضرت موسى بن جعفر عليه السلام و على بن يقطين
رشيد هجرى و عبدالله بن زياد
گفتگوى احنف بن قيس با معاويه
شبكه ماهى و نجات بچه
ثعلبة بن حاطب و زكوة
فرزدق و شعر
محمد بن مسلم و تواضع
خليل بن احمد و اميرالمؤ منين
خليل بن احمد و مردم بصره
حمزه كوفى و قرائت جنّ
ادهم و سلطان بلخ
توبه ابراهيم بن ادهم
ملاقات پادشاه با مردى كريه المنظر
قحطى در نيشابور و سبزوار
عبد الملك بن مروان
ميزرا على محمد باب و مبدء حال او
خواجه نظام الملك و پسرش
اختلاف زن و شوهر
بهلول در قبرستان
فال حافظ
مرض غيبى و شفاى آن
خواجه نظام الملك و سفر حج
خواجه و شهادت ابواسحق
بوذر جمهر حكيم و زندان
نوشيروان و موبدان
حضرت موسى در مدين
حجاج بن يوسف و مردى
ذوالنون مصرى و عاشق
ذوالنون و عقرب
حجاج و راستگويى
اياس بن معاويه بصرى قاضى
ذوالنون مصرى و سعدون
امير المؤ منين عليه السلام و حالت غشوه
امير المومنين عليه السلام و زبير
جعفر بن طالب و نجاشى
آواز خوش و اشتران
سلطان محمود و اياز
معاويه و مرد سالخورده
رسول خدا و على بن ابى طالب و خديجه
سلمان فارسى و ابوالدرداء
اولاد عمربن عبدالعزيز و هشام

 برای دانلودکتاب :مجموعه قصه هاى شيرين بر روی لینک زیر کلیک کنید

لینک اصلاح شده جدید

   

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.