خانه » كتاب : علم اليقين ، جلد اول » فصل 3. اوصاف ديگر فرشتگان

فصل 3. اوصاف ديگر فرشتگان

فصل 3. اوصاف ديگر فرشتگان
و نيز در همان كتاب است (782) كه آن حضرت در خطبه اى ديگر در وصف فرشتگان فرمود: سپس ميان آسمان زبرين را بگشود و از گونه گون فرشتگانش (783) پر نمود:
گروهى از آنان در سجده اند و ركوع نمى گزارند(784)، و گروهى در ركوعند و ياراى ايستادن ندارند.(785)

گروهى ايستاده و صف ناگسسته (786) و گروهى بى هيچ ملالت لب از تسبيح نابسته . (787) نه خواب دارند و نه بيهوشى ، نه سستى گيرند و نه فراموشى . و گروهى از آنان امينان وحى اويند، و زبانهايى كه كلام خدا را به پيامبرانش مى رسانند، و قضاى الهى را بر مردمان مى رانند. (788) و گروهى نگاهبان بندگان اويند (789) و دربانان درهاى بهشتهاى او. و گروهى از آنان پايهاشان پايدار در زمين است ، و گردنهاشان بر گذشته از آسمان برين ، و تنومندى و ستبرى شان از اقطار (آسمانها) برون است (790)، و دوشهايشان براى برداشتن پايه هاى عرش متناسب و موزون . (791) ديده ها از هيبت آن بر هم و پرها در زير آن به خود فراهم .(792) در پس حجاب عزت و پرده هاى قدرت مستور و دست نامحرمان از ساحت قدس آنان دور. نه براى پروردگار در وهم خود صورتى انگارند،(793) و نه صفتهاى او را چون صفتهاى آفريدگان پندارند. نه او را در مكانى دانند، و نه وى را همانندى شناسند و بدان اشارت رانند.

23   شهــيد محــمد ابراهيم همت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.